Læreplanen er utgått!

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 (AKV2-01)

Beskrivelse av programfagene

Drift og produksjon

Programfaget omfatter arbeidsprosesser og yrkesutøvelse knyttet til drift og vedlikehold av akvakulturanlegg. Det dreier seg om hygiene, helse, miljø og sikkerhet, utstyrsvalg, økonomi og oppdrettsorganismenes optimale vekst og trivsel. Programfaget handler om bruk av ferskvann og sjøvann til oppdrett av fisk, alger og dyr i ulike livsstadier, årssykluser og miljøer. Videre dreier det seg om kvalitetssikring av arbeidsprosesser og produkter. Regelverk og rammebetingelser som regulerer næringen nasjonalt og internasjonalt, inngår i dette programfaget.

Anlegg og teknikk

Programfaget omfatter oppbygning, virkemåte og drift av anleggstyper, redskaper og utstyr. I dette inngår bruk og vedlikehold av utstyr, redskaper, framkomstmidler og instrumenter knyttet til arbeid på oppdrettsanlegg. Videre handler det om materialkunnskap og sikring og vedlikehold av anlegg. Det dreier seg om bruk av truck, kran og begrenset radiotelefoni.

Oppdrett og miljø

Programfaget omfatter aktuelle oppdrettsarter og det omkringliggende miljøet. Videre dreier det seg om måling og vurdering av kjemiske og fysiske miljøparametere, fiskehelse og praktisk hygienearbeid. Fôr og fôring av oppdrettsorganismer og artsspesifikke næringskrav er sentrale elementer i programfaget. Videre handler det om økologi og den gjensidige påvirkningen mellom akvakulturanlegg og miljø.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!