Læreplanen er utgått!

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 (AKV2-01)

Oppdrett og miljø

Oppdrett og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere optimal drift ut fra de aktuelle oppdrettsartenes biologi
  • beskrive kjemiske og fysiske forhold i vann og gjøre rede for de viktigste miljøfaktorene i det akvatiske miljøet
  • utføre rutinemessige målinger av aktuelle miljøparametere og vurdere resultatene ut fra artens miljøkrav og toleransegrenser
  • utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for forebyggende helsearbeid, dyrevelferd og hygiene
  • identifisere miljøproblemer knyttet til akvakultur og drøfte hvordan de kan forebygges lokalt og globalt
  • foreslå skadebegrensende tiltak ved uhell på oppdrettsanlegg
  • gjenkjenne normal atferd og utseende hos oppdrettsorganismer og gjøre rede for vanlige sykdommer og parasitter
  • håndtere og bruke kjemikalier forskriftsmessig i henhold til informasjon i HMS-datablad
  • gjøre rede for avlsmål for aktuelle oppdrettsorganismer
  • drøfte hvordan akvakulturvirksomhet kan drives i sameksistens med andre næringsinteresser, vern og fritidsaktiviteter

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!