Læreplanen er utgått!

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 (AKV2-01)

Drift og produksjon

Drift og produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i et oppdrettsanlegg i tråd med gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer
 • utføre registreringer av fôrmengde, dødelighet, snittvekt, tetthet og miljøparametere
 • beregne fôrmengde og utføre fôring av oppdrettsorganismer
 • forklare betydningen av optimal fôring
 • observere organismer og miljø og vurdere endringer i forhold til artenes normale utseende og atferd
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere renhold og vedlikehold av båter, motorer og utstyr i oppdrettsnæringen
 • utføre sortering, veiing og transport av oppdrettsorganismer
 • vurdere risiko ved arbeidsoperasjoner og iverksette tiltak for å redusere faren for skade på personell, oppdrettsorganismer og utstyr
 • utarbeide rutiner for å sikre kvaliteten av prosesser og produkter i oppdrettsnæringen
 • utføre arbeidet i oppdrettsanlegget i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • planlegge, gjennomføre og vurdere en produksjonsplan med antall, tilvekst, biomasse, tetthet, vannbehov, oksygenbehov og fôrforbruk
 • gjøre rede for regelverk som regulerer oppdrettsnæringen, og innhente nødvendig informasjon knyttet til etablering av ny oppdrettsvirksomhet i et område
 • beskrive organiseringen av en akvakulturbedrift, med utgangspunkt i bedriftsform og organisasjonskart
 • forklare forskjellen mellom et budsjett og et regnskap for drift og investering i en akvakulturvirksomhet, og påvise eventuelle avvik og mulige årsaker til dem
 • forklare sammenhenger mellom innsatsfaktorer og økonomi i en akvakulturbedrift, med særlig vekt på betydningen av eget arbeid
 • beskrive hvordan markedet for oppdrettsprodukter har endret seg, og diskutere mulige framtidsutsikter
 • gi eksempler på markedets krav til kvalitet og utvalg av oppdrettsprodukter

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!