Læreplanen er utgått!

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 (AKV2-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I akvakultur forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i akvakultur innebærer å kommunisere med andre for å oppnå sikre og effektive prosesser. Det betyr å forklare, begrunne og delta i diskusjoner om ulike forslag og løsninger. Videre vil det si å forklare og beskrive prosesser og produkter for kunder, myndigheter og andre.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i akvakultur innebærer å rapportere og dokumentere produksjon, i tillegg til å presentere prosesser og produkter. Det betyr å delta i digital kommunikasjon og informasjonsutveksling.

Å kunne lese i akvakultur innebærer å bruke bruksanvisninger og HMS-datablad, orientere seg i aktuelt regelverk og holde seg faglig oppdatert om næringen gjennom fagpresse og andre medier.

Å kunne regne i akvakultur innebærer å bruke tall i beregninger for å finne volum, areal, lengde, vekt, biomasse, vekst og tetthet. Videre betyr det å forstå et budsjett og regnskap. Det innebærer også å foreta enkle målinger av fysiske og kjemiske parametere, sette opp og tolke tabeller, diagrammer og enkel statistikk.

Å kunne bruke digitale verktøy i akvakultur innebærer å formidle og presentere, kalkulere og bearbeide informasjon digitalt. Det betyr å bruke spesialiserte instrumenter til målinger, overvåkning og styring av prosess og produksjon som fôring, vanntemperatur, salinitet, pH, oksygen og lys. I tillegg vil det si å bruke digitale verktøy til å planlegge produksjon og registrere vekst, dødelighet og fôrfaktor. Bruk av digitale kart inngår også.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!