Læreplan i aktivitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (AKT3-01)

Utgått


Hovudområde

Aktivisering

Hovudområdet omfattar heile aktiviseringsprosessen. Dette gjeld ulike praktiske aktivitetar tilpassa funksjonsevne, behov og interesse hos brukarane. Hovudområdet dreiar seg om observasjon og vurdering av føresetnadene og funksjonsnivået til brukarane. Kommunikasjon med og motivasjon overfor brukarar og pårørande høyrer med. Konkretisering av idear og produktutvikling ut frå kva behov og mål brukarane har, høyrer også med i hovudområdet. Bruk av digitale verktøy er med. Gjeldande regelverk knytt til aktiviseringsarbeid inngår i hovudområdet.

Administrering

Hovudområdet omfattar administrering og dokumentasjon av aktiviseringa. Målsetjing og planlegging, refleksjon og vurdering knytt til aktiviseringsarbeid høyrer med. Det omfattar vidare kommunikasjon og presentasjon overfor samarbeidspartnarar av dei utsiktene aktiviseringa gir. Bruk av digitale verktøy inngår også. Hovudområdet dreiar seg om gjeldande rutinar og regelverk knytt til personvern og helse, miljø og tryggleik.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!