Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (ADI2-01)

Beskrivelse av programfagene

Nyanlegg

Programfaget omfatter bygging av ulike typer parker, hager og rekreasjonsområder, og etablering av idrettsanlegg. Videre handler det om planlegging med tanke på optimalt drifts- og vedlikeholdsarbeid. I dette inngår valg, bruk og bearbeiding av materialer, planer, tegninger, landmåling og økonomi. Videre står valg og bruk av maskiner, redskaper og utstyr, gjeldende regelverk og relevante standarder sentralt. Programfaget omfatter bruk av vegetasjon i ulike typer anlegg, der det legges vekt på bruksområde og geografiske og klimatiske forhold. Programfaget dreier seg om sammenhenger mellom yrkesutøvelse og miljøpåvirkning i vid forstand. Det legges vekt på samarbeid med andre, økologisk forståelse og omtanke for liv.

Drift og vedlikehold

Programfaget omfatter drift og vedlikehold av anlegg og tilrettelegging av rekreasjons- og fritidsarealer. I dette inngår materialkunnskap, renhold og vedlikehold av materialene. Videre omfatter programfaget planter og riktig skjøtsel av plantemateriale under ulike miljø- og klimaforhold. Valg, bruk og vedlikehold av maskiner, redskaper og utstyr knyttet til ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver inngår. Programfaget omfatter videre drifts- og vedlikeholdsplaner og gjeldende regelverk.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!