Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (ADI2-01)

Nyanlegg

Nyanlegg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre oppgaver i nyanlegg etter gjeldende regelverk, standarder, planer og beskrivelser, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • bruke digitale verktøy i planlegging og rapportering
 • velge og bruke aktuelt verktøy, aktuelle redskaper, maskiner og utstyr etter gjeldende regelverk og standarder
 • bruke aktuelt landmålingsutstyr i nyanleggsarbeid
 • velge og bruke materialer ut fra deres egenskaper og begrensninger
 • vurdere ulike jordarters egnethet for vegetasjonsetablering og foreta jordforbedringstiltak
 • behandle vekstmedier og tilføre næringsstoffer og jordforbedringsmidler i riktig mengde
 • identifisere vanlige planter i ulike anleggstyper og bruke plantemateriale ut fra fysiologi og miljøkrav
 • behandle og bruke løsmasser til ulike formål
 • montere aktuelle installasjoner og konstruksjoner etter gjeldende standarder og prinsipper for universell utforming
 • bruke økologiske begreper og forklare kretsløp i naturen
 • gjøre rede for klimaets betydning for bygging av ulike anlegg
 • beskrive organiseringen av en bedrift med utgangspunkt i bedriftsform og organisasjonskart
 • gjøre rede for konkurranseforhold og skiftende rammevilkår i bransjene
 • utføre arbeid i nyanlegg med tanke på økonomi og ressursutnyttelse og i tråd med gjeldende regelverk og standarder
 • forklare sammenhenger mellom kvalitet i utførelse og senere vedlikeholdsarbeid på anlegg

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!