Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (ADI2-01)

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • arbeide etter drifts- og vedlikeholdsplaner for ulike typer anlegg, konstruksjoner og installasjoner
 • utarbeide enkle vedlikeholdsplaner
 • reparere og vedlikeholde ulike typer overflater
 • utføre skjøtsel av plantemateriale og vegetasjonsarealer i anlegg, rekreasjonsområder, natur- og kulturlandskaper
 • utføre vedlikehold av faste og løse dekker
 • identifisere vanlige skadegjørere og vurdere iverksetting av tiltak
 • vurdere og iverksette tiltak for å forebygge erosjon
 • velge og bruke verktøy, redskaper, maskiner, utstyr og kjemikalier i tilknytning til drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • planlegge og utføre arbeid med tanke på god økonomi og ressursutnyttelse
 • forklare hvordan valg av metoder i vedlikeholdsarbeid påvirker livsbetingelsene for flora og fauna, og miljøet i vid forstand
 • kommunisere med ulike brukere av anlegg og yte god service

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!