Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (ADI2-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I anleggsgartner- og idrettsanleggsfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i anleggsgartner- og idrettsanleggsfag innebærer å kommunisere med andre og foreslå og drøfte faglige valg og løsninger i arbeidsutførelsen. Det innebærer å kommunisere med publikum og brukere av ulike anlegg.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i anleggsgartner- og idrettsanleggsfag innebærer å rapportere og dokumentere og formulere seg tydelig overfor oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Å kunne lese i anleggsgartner- og idrettsanleggsfag innebærer å forstå enkle anbudspapirer, beskrivelser, bruksanvisninger og gjeldende regelverk. Det betyr å orientere seg i faglitteratur.

Å kunne regne i anleggsgartner- og idrettsanleggsfag innebærer å beregne lengde, areal, volum og vekt i forbindelse med ulike arbeidsoperasjoner. Det betyr også å kunne økonomi i tilknytning til planlegging og drift.

Å kunne bruke digitale verktøy i anleggsgartner- og idrettsanleggsfag innebærer å kommunisere, hente og utveksle informasjon, utføre kalkulasjon og beregninger. Det innebærer også å bruke yrkesrelevante digitale verktøy og instrumenter.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!