Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Fag- og timefordeling studieforberedende utdanningsprogram

Timetall er bare satt opp samlet for treårig løp. Skolene kan fordele timene innenfor de tre årene.

Allmennlinjen

Fag- og timefordeling allmennlinjen 
FagAllmennlinjenUten fremmedspråk i grunnskolen
Fellesfag    
Norsk  392  392
Historie  140 140
Samfunnslære  84 84
Religion  56 56
Matematikk  224 224
Naturfag  168 168
Engelsk  140 140
Fremmedspråk  224 364
Kroppsøving  168 168
Sum fellesfag 1 596 1 736
Felles programfag    
Praktisk-kunstneriske fag I 280 280
Praktisk-kunstneriske fag II 280 280
Årsoppgave  280 280
Sum felles programfag 840 840
Valgfrie programfag    
Programfag fra studieforberedende program 280  140
Sum valgfrie programfag 280 140
Sum  2 716 2 716


 
 
 
 
 
 
 

Humanistlinjen og realfaglinjen

 Fag- og timefordeling humanistlinjen og realfaglinjen
FagHumanistlinjenHumanistlinjen uten fr.språk i gr.skole Realfag  Realfag uten fr.språk i gr.skole 
Fellesfag        
Norsk  392 392 392 392 
Historie 140 140 140 140
Samfunnslære 84 84 84 84
Religion 56 56 56 56
Matematikk 224 224 140 140
Naturfag 168 168 168 168
Engelsk 140 140 140 140
Fremmedspråk 224 364 224 364
Kroppsøving 168 168 168 168
Sum fellesfag 1 596 1 736  1 512  1 652 
Felles programfag        
Praktisk-kunstneriske fag I 280 280 280 280
Praktisk-kunstneriske fag II 280 280 280 280
Sum felles programfag 560 560 560 560
Valgfrie programfag        
Programfag fra eget programområde 280 280 2801 2801
Programfag fra studieforberedende program 280 140 280 140
Sum valgfrie programfag 560 420 560 420
Sum 2 716 2 716 2 632 2 632

1 Må inkludere REARS09 eller REARS15.

Kunstlinjen

Fag- og timefordeling kunstlinjen
FagOrdinærUten fr.språk i gr.skole
Fellesfag    
Norsk 392 392
Historie 140 140
Samfunnslære 84 84
Religion 56 56
Matematikk 224 224
Naturfag 168 168
Engelsk 140 140
Fremmedspråk 224 364
Kroppsøving 168 168
Sum fellesfag 1 596 1 736
Felles programfag    
Tegning 336 336
Form 168 168
Farge 280 280
Kunsthistorie 168 168
Scenografi, eurytmi 168 168
Musikk 84 84
Sum felles programfag 1 204 1 204
Valgfrie programfag    
Form 2 140 0
Sum valgfrie programfag 140 0
Sum  2940  2940

 

 

Fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Ordinære fellesfag

Det er 9 ordinære fellesfag for de studieforberedende utdanningsprogrammene. Matematikk og fremmedspråk finnes i forskjellige varianter. Norsk har tre koder og tre karakterer. Fagene er:

Ordinære fellesfag 
 Fag på vitnemålTimetall vitnemålFagkoderVurdering
Norsk bokmål 392 NORRS07 Karakter
Norsk sidemål   NORRS08 Karakter 
Norsk muntlig   NORRS09 Karakter 
Historie  140 HISRS01 Karakter 
Samfunnslære 84  SAFRS01 Karakter 
Religion 56 RELRS01 Karakter 
Matematikk P   224  MATRS01 Karakter 
Matematikk T  224  MATRS02 Karakter 
Matematikk T-R 140 MATRS03 Karakter 
Naturfag 168 NATRS01 Karakter 
Engelsk 140 ENGRS01 Karakter 
Tysk I 224  FSPRS05 Karakter 
Spansk I  224   FSPRS04   Karakter 

Russisk I

224 FSPRS03 Karakter 
Italiensk I  224 FSPRS02 Karakter 
Fransk I  224 FSPRS01 Karakter 
Fransk II  224 FSPRS11 Karakter 
Italiensk II  224 FSPRS12 Karakter 
Russisk II  224 FSPRS13 Karakter 
Spansk II  224 FSPRS14 Karakter 
Tysk II  224 FSPRS15 Karakter 
Fransk I+II1 364 FSPRS21   Karakter 
Italiensk I+II1 364 FSPRS22   Karakter 
Russisk I+II1 364   FSPRS23   Karakter 
Spansk I+II1 364  FSPRS24   Karakter 
Tysk I+II1 364   FSPRS25   Karakter 
Kroppsøving 168 KRORS01 Karakter 

1 Elever uten fremmedspråk i grunnskolen må i likhet med i Kunnskapsløftet ha 140 timer ekstra med fremmedspråk ("I+II-ordningen").

Programfag

På de studiespesialiserende utdanningsprogrammene er Praktisk kunstneriske fag I + II obligatoriske programfag.

Programfag på allmennlinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Praktisk kunstneriske fag I  280   PRKRS01   Karakter
Praktisk kunstneriske fag II  280 PRKRS02   Karakter 
Matematikk 2 140 REARS09 Karakter
Naturfag 2 112 NATRS02 Karakter 
Engelsk 2 140 ENGRS03 Karakter 
Årsoppgave 280 AAORS01 Karakter2 
2.fremmedspråk II 140 PSPRS1X Karakter 
Kunstfag tillegg 140 PRKRS05 Karakter 
Kunst og estetikk 280 KUNRS01 Karakter 
Astronomi  28 ASTRS01  Karakter 
Data IKT 84 DATRS01 Karakter 

2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget.

Programfag på humanistlinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Praktisk kunstneriske fag I  280 PRKRS01 Karakter
Praktisk kunstneriske fag II  280  PRKRS02 Karakter 
Engelsk 2  140 ENGRS03 Karakter 
Engelsk 3 skriftlig  280   ENGRS05   Karakter 
Engelsk 3 muntlig    ENGRS06 Karakter
Litteratur og skriving  140  NORRS10 Karakter
Litteratur og skriving 2 280 NORRS12 Karakter
Samfunnslære 2 140  SAFRS02  Karakter
Samfunnslære 3 280  SAFRS03  Karakter
Historie 2 140  HISRS02  Karakter
Historie 3 280  HISRS03  Karakter
Tysk Nivå I 140  PSPRS05  Karakter
Spansk nivå I 140  PSPRS04  Karakter
Russisk nivå I 140  PSPRS03  Karakter
Italiensk nivå I 140  PSPRS02  Karakter
Fransk nivå I  140   PSPRS01   Karakter 
Fransk nivå II  140   PSPRS11   Karakter 
Italiensk nivå II  140   PSPRS12   Karakter 
Russisk nivå II  140   PSPRS13   Karakter 
Spansk nivå II  140 PSPRS14   Karakter 
Tysk nivå II  140  PSPRS15   Karakter 
Fransk nivå III 140 PSPRS21  Karakter 
Italiensk nivå III 140 PSPRS22  Karakter 
Russisk nivå III 140 PSPRS23  Karakter 
Spansk nivå III 140 PSPRS24  Karakter 
Tysk nivå III 140 PSPRS25  Karakter 
Årsoppgave 280  AAORS01  Karakter2

2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget.

Programfag på realfaglinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Praktisk kunstneriske fag I  280   PRKRS01   Karakter
Praktisk kunstneriske fag II  280 PRKRS02   Karakter 
Biologi 2 140  REARS11  Karakter 
Biologi 3 280  REARS01  Karakter 
Data IT 1 140  REARS12  Karakter 
Data IT 1+2 280  REARS03  Karakter 
Fysikk 2 140  REARS13  Karakter 
Fysikk 3 280  REARS05  Karakter 
Kjemi 2 140 REARS14  Karakter 
Kjemi 3 280 REARS07 Karakter 
Matematikk 2 140 REARS09  Karakter 
Matematikk 3 280 REARS10  Karakter 
Årsoppgave 280 AAORS01 Karakter2 

 

2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget.

Programfag på kunstlinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Tegning 336  FORRS01  Karakter
Farge  280  FORRS02  Karakter 
Form  168  FORRS03  Karakter 
Form 2  140  FORRS06  Karakter 
Kunsthistorie 168  FORRS04  Karakter 
Scenografi, eurytmi 168  FORRS07  Karakter 
Årsoppgave  280  AAORS01  Karakter2 
Musikk 1 84 MUSRS08  Deltatt/Ikke deltatt

2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget.

Musikklinjen, musikkteaterlinjen og teaterlinjen

Fag- og timefordeling musikklinjen, musikkteaterlinjen, teaterlinjen 
Fag Musikklinjen ordinærMusikklinjen uten fr.språk i gr.skoleMusikkteaterlinjen ordinærMusikkteaterlinjen uten fr.språk i gr.skoleTeaterlinjen ordinærTeaterlinjen uten fr.språk i gr.skole
Fellesfag             
Norsk 392 392 392 392 392 392 
Historie 140 140 140 140 140  140 
Samfunnslære   84 84  84  84  84  84 
Religion   56 56 56 56 56 56
Matematikk   224  224  224  224  224  224 
Naturfag   168  168   168   168   168   168  
Engelsk   140 140  140  140  140  140 
Fremmedspråk   224  346   224   364   224   364 
Sum fellesfag  1428   1568 1428 1568 1428 1568
Felles programfag            
Individuell øving  168   168         
Øving i fellesskap  476   476         
Musikk i perspektiv 336   336         
Bevegelse musikk 252   252          
Musikkproduksjon 1 140 140        
Utøvende musikalske fag     336 336     
Utøvende sceniske fag     420 420    
Musikk og teaterteori     168 168     
Musikkteater og samfunn      112 112     
Bevegelse musikkteater     336   336      
Skuespillerfag          308 308 
Stemmebruk og tekst          84 84 
Teater i perspektiv          252 252
Drama og samfunn          112 112 
Bevegelse teater          336  336 
Teaterproduksjon 1          280  280 
Sum felles programfag   1 372 1 232 1 372 1 232 1 372 1 232
Valgfrie programfag            
Programfag fra studieforberedende program  140 140  140 
Sum valgfrie programfag  140 140  140 
Sum   2 940 2 940  2 940  2 940  2 940  2 940 

 

Musikklinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Individuell øving 168  MUSRS01  Karakter
Øving i fellesskap 476  MUSRS02  Karakter
Musikkproduksjon 1 140  MUSRS03 Karakter
Musikkproduksjon 2 140  MUSRS04  Karakter
Musikk i perspektiv  336  MUSRS05  Karakter
Bevegelse musikk 252  MUSRS07  Karakter

 

Musikkteaterlinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Utøvende musikalske fag  336   MUSRS09   Karakter
Utøvende sceniske fag  420 DRARS01   Karakter
Musikk og teaterteori  168   DRARS02   Karakter
Musikkteater og samfunn  112   DRARS03   Karakter
Bevegelse musikkteater  336  DRARS04   Karakter
Musikkteater prosjekt  140   DRARS12   Karakter

 

Teaterlinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Skuespillerfag   308   DRARS05   Karakter
Stemmebruk og tekst  84   DRARS06   Karakter
Teaterproduksjon 1  280   DRARS07   Karakter
Teaterhistorie og teori  252   DRARS09   Karakter
Teaterpedagogikk  112   DRARS10   Karakter
Bevegelsesfag  336   DRARS11   Karakter
Teaterproduksjon 2 140 DRARS08  Karakter

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!