Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Liste over fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene

Listen er laget for elever som har gjennomført treårig videregående steinerskole, og som trenger å forbedre karakterer ved å ta faget som privatist etter LK06. Listen viser hvilke fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene. Den viser ikke fag fra steinerskolene som kan erstatte fag i LK06.

Fag i SteinerskolerFag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag fra steinerskoler    

Linjer:

Timetall

Fagkode

 

Timetall

Fagkode:

Merknader:

Fellesfag

 

 

Fellesfag

 

 

 

Norsk hovedmål

392

NORRS07

Norsk hovedmål

393

NOR1211

 

Norsk sidemål

 

NORRS08

Norsk sidemål

 

NOR1212

 

Norsk muntlig

 

NORRS09

Norsk muntlig

 

NOR1213

 

Engelsk

140

ENGRS01

Engelsk

140

ENG1002

Må ta eksamen i begge fag

 

 

 

Engelsk muntlig

 

ENG1102

 

2.fremmedspråk I

224

FSPRS0X

fremmedspråk nivå I

224

FSPXXXX skriftlig

Se egen liste over språkfagene

 

 

 

fremmedspråk muntlig

 

FSPXXXX muntlig

 

2.fremmedspråk II

224

FSPRS1X

fremmedspråk nivå II

224

FSPXXXX skriftlig

 

 

 

 

fremmedspråk muntlig

 

FSPXXXX muntlig

 

2.fremmedspråk I + II

364

FSPRS2X

fremmedspråk nivå II

224

FSPXXXX skriftlig

 

 

 

 

fremmedspråk muntlig

 

FSPXXXX muntlig

 

Historie

140

HISRS01

Historie

168

HIS1002

 

Samfunnslære

84

SAFRS01

Samfunnslære

84

SAF1001

 

Religion

56

RELRS01

Religion og etikk

84

REL1001

 

Naturfag

168

NATRS01

Naturfag

140

NAT1002

Begge fagene må tas for å erstatte naturfag 1

 

 

 

Geografi

56

GEO1001

 

Matematikk P

224

MATRS01

Matematikk 1P

140

MAT1011

Må ta eksamen i begge fag

 

 

 

Matematikk 2P

84

MAT1015

 

Matematikk T

224

MATRS02

Matematikk 1T

140

MAT1013

Må ta eksamen i MAT1013 og enten REA3026 eller REA 3023

 

 

 

Matematikk S1

140

REA3026

 

 

 

 

Matematikk R1

140

REA3022

 

Matematikk T-R

140

MATRS03

Matematikk 1T

140

MAT1013

 

Kroppsøving

168

KRORS01

Kroppsøving

168

KRO1006

 

Almennlinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Praktisk kunstneriske fag I

280

PRKRS01

Kunst og visuelle virkemidler 1

140

KDA2001

Må ta begge fagene

 

 

 

Musikk, dans og drama

140

MDD2001

 

Praktisk kunstneriske fag II

280

PRKRS02

Kunst og visuelle virkemidler 2

140

KDA2002

Må ta begge fagene

 

 

 

Teaterensemble

140

MDD3005

 

Matematikk 3

140

REARS09

Matematikk R1

140

REA3022

 

Naturfag

112

NATRS02

Kjemi 1

140

REA3011

Må ta ett av fagene

 

 

 

Fysikk 1

140

REA3004

 

Engelsk

140

ENGRS03

Internasjonal engelsk

140

SPR3008

Må ta eksamen både skriftlig og muntlig

 

 

 

Int. engelsk muntlig

140

SPR3009

 

Årsoppgave

280

AAORS01

Valgfritt programfag

280

 

Se egen liste, faget kan ikke være et fag som eleven allerede har tilsvarende fag til på vitnemålet

2.fremmedspråk II

140

PSPRS1X

2.fremmedspråk nivå II

140

PSPXXXX

Se egen liste over språkfagene

 

 

 

 

 

PSPXXXX

 

Kunstfag tillegg

140

PRKRS05

Kunst og visuelle virkemidler 3

140

KDA2003

 

Kunst og estetikk

280

KUNRS01

Design og arkitektur 1

140

KDA2004

Må ta begge fagene

 

 

 

Design og arkitektur 2

140

KDA2005

 

Astronomi

28

ASTRS01

Geofag X

84

REA3007

 

Data IKT

84

DATRS01

Teknologi og forskningslære X

84

REA3017

 

Humanistlinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Praktisk kunstneriske fag I

280

PRKRS01

Kunst og visuelle virkemidler 1

140

KDA2001

Må ta begge fagene

 

 

 

Musikk, dans og drama

140

MDD2001

 

Praktisk kunstneriske fag II

280

PRKRS02

Kunst og visuelle virkemidler 2

140

KDA2002

Må ta begge fagene

 

 

 

Teaterensemble

140

MDD3005

 

Engelsk2

140

ENGRS03

Internasjonal engelsk

140

SPR3008

Må ta både skriftlig og muntlig eksamen

 

 

 

Int. engelsk muntlig

 

SPR3009

 

Engelsk3 skriftlig

280

ENGRS05

Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig

140

SPR3012

Må ta både skriftlig og muntlig eksamen i internasjonal engelsk i tillegg

Engelsk3 muntlig

 

ENGRS06

Engelskspråklig litteratur og kultur, muntlig

 

SPR3013

 

Litteratur og skriving

140

NORRS10

Valgfritt programfag 1 fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

140

XXX####

Kan ikke ta engelskfag.

Litteratur og skriving 2

280

NORRS12

Valgfritt programfag 1 og 2 fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

140

XXX####

Må ta begge fagene. Kan ikke ta engelskfag.

 

 

 

 

140

XXX####

 

Samfunnslære 2

140

SAFRS02

Valgfritt programfag 1 fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

140

XXX####

Kan ikke ta engelskfag.

Samfunnslære 3

280

SAFRS03

Valgfritt programfag 1og 2 fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

140

XXX####

Må ta begge fagene. Kan ikke ta engelskfag.

 

 

 

 

140

XXX####

 

Historie 2

140

HISRS02

Historie og filosofi 1

140

SAM3001

 

Historie 3

280

HISRS03

Historie og filosofi 1

140

SAM 3001

Må ta begge fagene

 

 

 

Historie og filosofi 2

140

SAM3002

 

2.fremmedspråk I

224

PSPRS1X

2.fremmedspråk nivå I

224

PSPXXXX

Må ta både skriftlig og muntlig eksamen

2.fremmedspråk II

224

PSPRS1X

2.fremmedspråk nivå II

224

PSPXXXX

Må ta både skriftlig og muntlig eksamen

2.fremmedspråk III

140

PSPRS1X

2.fremmedspråk nivå III

140

PSPXXXX

Må ta både skriftlig og muntlig eksamen

Årsoppgave

280

AAORS01

Valgfritt programfag

280

 

Se egen liste, faget kan ikke være et fag som eleven allerede har tilsvarende fag til på vitnemålet

Realfaglinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Praktisk kunstneriske fag I

280

PRKRS01

Kunst og visuelle virkemidler 1

140

KDA2001

Må ta begge fagene

 

 

 

Musikk, dans og drama

140

MDD2001

 

Praktisk kunstneriske fag II

280

PRKRS02

Kunst og visuelle virkemidler 2

140

KDA2002

Må ta begge fagene

 

 

 

Teaterensemble

140

MDD3005

 

Biologi 2

140

REARS11

Biologi 1

140

REA3001

 

Biologi 3

280

REARS01

Biologi 2

140

REA3002

Må ta både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen, må også ta Biologi 1

 

 

 

Biologi 2, muntlig-praktisk

 

REA3003

 

Data IT 1

140

REARS12

Informasjonsteknologi 1

140

REA3014

 

Data IT 1+2

280

REARS03

Informasjonsteknologi 2

140

REA3015

Må ta både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen, må også ta inf.tekn.1

 

 

 

Inf.tek. 2 muntlig-praktisk

 

REA3016

 

Fysikk 2

140

REARS13

Fysikk 1

140

REA3004

 

Fysikk 3

280

REARS05

Fysikk 2

140

REA3005

Må ta både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen må også ta Fysikk 1

 

 

 

Fysikk 2 muntlig-praktisk

 

REA3006

 

Kjemi 2

140

REARS14

Kjemi 1

140

REA3011

 

Kjemi 3

280

REARS07

Kjemi 2

140

REA3012

Må ta både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen må også ta Kjemi 1

 

 

 

Kjemi 2 muntlig -praktisk

 

REA3013

 

Matematikk 3

140

REARS09

Matematikk R1

140

REA3022

 

Matematikk 4

280

REARS15

Matematikk R2

140

REA3024

Må også ta eksamen i R1

Årsoppgave

280

AAORS01

Valgfritt programfag

280

 

Se egen liste, faget kan ikke være et fag som eleven allerede har tilsvarende fag til på vitnemålet

Kunstfaglinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Tegning

336

FORRS01

Kunst og visuelle virkemidler 1

140

KDA2001

Må ta alle tre fag

 

 

 

Kunst og visuelle virkemidler 2

140

KDA2002

 

 

 

 

Kunst og visuelle virkemidler 3

140

KDA2003

 

Farge

280

FORRS02

Design og arkitektur 1

140

KDA2004

Må ta begge fag

 

 

 

Design og arkitektur 3

140

KDA2006

 

Form 1

168

FORRS03

Design og arkitektur 2

140

KDA2005

 

Form 2

140

FORRS06

Foto og grafikk

140

KDA3004

 

Kunsthistorie

168

FORRS04

Kunst og skapende arbeid

140

KDA3001

 

Scenografi, eurytmi

168

FORRS07

Scenisk dans

140

DAN2003

 

Årsoppgave

280

AAORS01

Valgfritt programfag

280

 

Se egen liste, faget kan ikke være et fag som eleven allerede har tilsvarende fag til på vitnemålet

Musikk 1

84

MUSRS08

Valgfritt programfag

140

 

Kan ikke være fra formgivingsfag

Musikklinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Individuell øving

168

MUSRS01

Instrument, kor, samspill 2

140

MUS2004

 

Øving i fellesskap

476

MUSRS02

Musikk

140

MDD3004

Må ta alle tre fag

 

 

 

Instrument, kor, samspill 1

140

MUS2003

 

 

 

 

Instruksjon og ledelse

140

MUS2009

 

Musikkproduksjon 1

140

MUSRS03

Musikkfordypning 1

140

MUS3001

 

Musikkproduksjon 2

140

MUSRS04

Musikkfordypning 2

140

MUS3003

 

Musikk i perspektiv

336

MUSRS05

Musikk i perspektiv 1

140

MUS2005

må ta alle tre fag

 

 

 

Musikk i perspektiv 2

140

MUS2007

 

 

 

 

Lytting

56

MDD3002

 

Bevegelse musikk

252

MUSRS07

Ergonomi og bevegelse 1

56

MUS2001

inkluderer ergonomi og bevegelse 1, må ta MUS2002 og KRO1003

 

 

 

Ergonomi og bevegelse 2

56

MUS2002

 

 

 

 

Kroppsøving

168

KRO1003

 

Musikkteaterlinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Utøvende musikalske fag

336

MUSRS09

Instrument, kor og samspill 1

140

MUS2003

Må ta alle tre fag

 

 

 

Instrument, kor og samspill 2

140

MUS2004

 

 

 

 

Lytting

56

MDD3002

 

Utøvende sceniske fag

420

DRARS01

Teaterproduksjon 1

140

DRA2003

Eksamen i teaterproduksjon 2 godskriver Teaterproduksjon 1 og teaterensemble

 

 

 

Teaterproduksjon 2

140

DRA2004

 

 

 

 

Teaterensemble

140

MDD3005

 

Musikk og teaterteori

168

DRARS02

Musikk i perspektiv 1

140

MUS2005

 

Musikkteater og samfunn

112

DRARS03

Teater i perspektiv 1

140

DRA2005

 

Bevegelse musikkteater

168

DRARS04

Bevegelse

56

MDD3001

Teater og bevegelse 2 godskriver teater og bevegelse 1

 

 

 

Teater og bevegelse 1

56

DRA2001

 

 

 

 

Teater og bevegelse 2

56

DRA2002

 

Musikkteater prosjekt

140

DRARS12

Teaterproduksjon fordypning 2

140

DRA3002

 

Teaterlinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Skuespillerfag

308

DRARS05

Teaterproduksjon 1

140

DRA2003

Eksamen i Teaterproduksjon 2, DRA2004 godskriver Teaterproduksjon 1 og Teaterensemble

 

 

 

Teaterproduksjon 2

140

DRA2004

 

 

 

 

Teaterensemble

140

MDD3005

 

Stemmebruk og tekst

84

DRARS06

Teaterensemble

140

MDD3005

Kan ikke samtidig erstatte DRARS05

Teaterproduksjon1

280

DRARS07

Teaterproduksjon fordypning 1

140

DRA3001

Må ta begge fag. Kan ikke samtidig erstatte DRARS08

 

 

 

Teaterproduksjon fordypning 2

140

DRA3002

 

Teaterhistorie og teori

252

DRARS09

Teater i perspektiv 1

140

DRA2005

Må ta begge fag

 

 

 

Teater i perspektiv 2

140

DRA2007

 

Teaterpedagogik

112

DRARS10

Drama og samfunn

140

DRA2009

 

Bevegelsesfag

168

DRARS11

Bevegelse

56

MDD3001

Eksamen i Teater og bevegelse 2 godskriver Teater og bevegelse 1

 

 

 

Teater og bevegelse 1

56

DRA2001

 

 

 

 

Teater og bevegelse 2

56

DRA2002

 

Teaterproduksjon2

140

DRARS08

Teaterproduksjon fordypning 1

140

DRA3001

Kan ikke samtidig erstatte DRARS07

Medialinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Mediekommunikasjon

312

MEDRS01

Mediekommunikasjon

159

MED1001

Må ta begge fagene

 

 

 

 

159

MED2001

 

Mediedesign

318

MEDRS02

Mediedesign og medieuttrykk

159

MED1002

Må ta begge fagene

 

 

 

 

159

MED2002

 

Medieproduksjon

318

MEDRS03

Medieproduksjon

159

MED1003

Må ta begge fagene

 

 

 

 

159

MED2003

 

 

 

 

Tverrfaglig eksamen

 

MED1004

Må tas i tillegg, hvis noen av fagene MED1001, MED1002, MED1003, MED2001, MED2002 eller MED2003 skal tas som privatist.

 

 

 

tverrfaglig eksamen

 

MED2004

 

Drift og vedlikehold

312

ISFRS01

Mediekommunikasjon

159

MED1001

Må ta begge fagene

 

 

 

Drift og vedlikehold

169

ISF2001

 

Bruker og driftsstøtte

318

ISFRS01

Mediedesign og medieuttrykk

159

MED1002

Må ta begge fagene

 

 

 

Bruker og driftsstøtte

169

ISF2002

 

Virksomhetsstøtte

318

ISFRS01

Medieproduksjon

159

MED1003

Må ta begge fagene

 

 

 

Virksomhetsstøtte

169

ISF2003

 

 

 

 

Tverrfaglig eksamen

 

MED1004

Må tas i tillegg, hvis noen av fagene MED1001, MED1002, MED1003, ISF2001, ISF2002 eller ISF2003 skal tas som privatist.

 

 

 

tverrfaglig eksamen

 

ISF2004

 

Medier og kommunikasjon

280

MEDRS05

Medier og kommunikasjon

140

MED3001

Må ta MED3001 og enten MED3002, MED3003 eller MED3004

 

 

 

Bilde

140

MED3002

 

 

 

 

Lyd

140

MED3003

 

 

 

 

Tekst

140

MED3004

 

Fremmedspråk

 

 

 

 

 

 

Tysk I

224

FSPRS05

 

 

 

Alle fremmedspråkene kan erstattes av det samme språket på tilsvarende nivå og omfang. Eller et annet fremmedspråk med samme omfang, også av fremmedspråk som ikke gis i steinerskolene.

Spansk I

224

FSPRS04

 

 

 

 

Russisk I

224

FSPRS03

 

 

 

 

Italiensk I

224

FSPRS02

 

 

 

 

Fransk I

224

FSPRS01

 

 

 

 

Fransk II

224

FSPRS11

 

 

 

 

Italiensk II

224

FSPRS12

 

 

 

 

Russisk II

224

FSPRS13

 

 

 

 

Spansk II

224

FSPRS14

 

 

 

 

Tysk II

224

FSPRS15

 

 

 

 

Fransk I+II

364

FSPRS21

 

 

 

 

Italiensk I+II

364

FSPRS22

 

 

 

 

Russisk I+II

364

FSPRS23

 

 

 

 

Spansk I+II

364

FSPRS24

 

 

 

 

Tysk I+II

364

FSPRS25

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!