Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Innledning

Rudolf Steiner-skolene (steinerskolene) i Norge, som er godkjent etter privatskoleloven for å tilby videregående opplæring, skal gjøre dette etter egne læreplaner godkjent etter privatskoleloven § 2-3, jf. § 2-1 andre ledd, bokstav b. Slike læreplaner er godkjent av Utdanningsdirektoratet. I vedtak datert 7. mai 2012 har Utdanningsdirektoratet godkjent alternativ vurderingsordning for disse skolens læreplaner. Alle steinerskolene i Norge på videregående nivå, skal etter denne vurderingsordningen følge forskrift til privatskoleloven kapittel 3 om vurdering, unntatt kapittelV. Eksamen, § 3-24 til § 3-35.

Det er Utdanningsdirektoratet som fastsetter de formularene som skal gjelde for skoler godkjent etter privatskoleloven (forskrift til privatskoleloven § 3-36). De generelle retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring gjelder både skoler godkjent etter privatskoleloven og offentlige skoler. Oppsett, merknader og blanketter som beskrives i de generelle retningslinjene gjelder derfor også for steinerskolene.

I disse retningslinjene presiserer vi hvilke særskilte retningslinjer som gjelder for føring av vitnemål og kompetansebevis for steinerskolene. 

Her finner du også godkjent fag- og timefordeling ved steinerskolene per skoleåret 2014-2015, og retningslinjer for konverteringer mellom fag tatt ved steinerskolene og fag tatt ved ordinære videregående skoler.

Det er spesielt når det gjelder koder, navn på fag og programområder at det vil være avvik mellom vitnemål fra steinerskolene og offentlige skoler. Alle gyldige fagkoder og programområdekoder for steinerskolene blir opprettet av Utdanningsdirektoratet.

Kodene som gjelder framgår av steinerskolenes fag- og timefordeling. Det finner du som et vedlegg.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!