Deltakerundersøkelsen for lærere 2020 – under covid-19-situasjonen

De fleste lærere som tok videreutdanning i 2019–2020, regnet med å fullføre studiet som planlagt. Overgangen til nettbaserte studier medførte mindre kontakt med medstudenter, men ga også positive utslag, som mindre tid brukt på reising til og fra samlinger.

Hovedfunn

  • Svært få lærere forteller om avlyste eller forsinkede studier, og de fleste regner med å fullføre studiet som planlagt.
  • Mange opplever at kvaliteten på studiet ble lavere som en konsekvens av covid-19.
  • Overgangen til nettbaserte studier medførte mindre kontakt med medstudenter, men ga også positive utslag, som mindre tid brukt på reising til og fra samlinger. 

Få avlysinger og forsinkelser

Situasjonen med covid-19 ser ikke ut til å ha påvirket gjennomføringen av studiene i særlig stor grad. Hele 96 prosent av lærerne svarte at studiet verken ble avlyst eller forsinket. 95 prosent av lærerne regnet med å fullføre studiet som planlagt, mens kun 3 prosent av lærerne antok å bli forsinket på grunn av covid-19-situasjonen. Likevel var det flere som mente at den endrede situasjonen på skolen de jobber på som følge av covid-19, gjorde det vanskeligere å fullføre videreutdanningen.

Klar endringer i undervisning og kvalitet

Lærerne opplevde kvaliteten på studiet som høyere før situasjonen med covid-19, enn etter. Dette gjaldt særlig for de samlingsbaserte studiene som måtte gjøre de største endringene med avlyste fysiske samlinger og mer digital undervisning, forskjeller i kvaliteten på læringsaktiviteter på nett, tilbakemelding på oppgaver og kontakt med ansatte på lærerstedet framstår som viktige og påvirket opplevelsen av studiet under covid-19. Tallene fra undersøkelsen viser at studiene ikke klarte å levere den samme kvaliteten når undervisningen måtte flyttes over på nett.

Mange positive til nettbasert undervisning

Enkelte lærere uttrykker at de satte pris på fleksibiliteten og på å slippe unødvendig tidsbruk og ressurser på reising. Samtidig er det mange som uttrykker at fysisk oppmøte har en verdi i seg selv. Dette handler om å få anledning til å kommunisere, diskutere, dele erfaringer og stille spørsmål, men også nettverksbygging og sosialt samvær. Selv studentene som uttrykte at det nettbaserte tilbudet var godt, påpekte at de savnet fysiske samlinger.

Om deltakerundersøkelsen for lærere

Om denne rapporten