Skolene skal ikke legge begrensninger på ungdomspartienes ytringer i valgkampmateriell

Det har i løpet av skolevalgkampen så langt blitt referert til flere episoder hvor skoler eller andre aktører har forsøkt å forhindre Unge venstre fra å dele ut materiell til støtte for legalisering av cannabis.

Vi vet ikke omfanget av disse hendelsene, men vi ser alvorlig på at de i det hele tatt forekommer. Utdanningsdirektoratet vil presisere at ytringsfriheten skal gjelde ved gjennomføring av all aktivitet i forbindelse med skolevalgene, selv om skolen ikke støtter budskapet.

Kunnskapsministeren har i svar på skriftlig spørsmål fra Stortinget uttalt at «det er viktig at barn og unge får en god innføring i ytringsfrihet og demokrati. Hvis skoleeier går inn og legger begrensninger på partienes argumentasjon og symbolbruk, vil det kunne ha motsatt effekt. Det går selvfølgelig en grense ved ulovlige ytringer.» Argumentasjon for legalisering av cannabis er ikke en ulovlig ytring.

Vi ber derfor alle skoleeiere og skoler om å sørge for at valgarrangementene gjennomføres i en trygg demokratisk ramme. Det må ikke legges begrensninger på ungdomspartienes ytringer i for eksempel valgkampmateriell eller andre former for ytringer. Vi legger med dette til grunn av den siste uken med valgarrangementer kan gjennomføres uten at skolene griper inn ved lovlige ytringer. 

Samme tekst som over sendes på e-post til alle landets videregående skoler og deres skoleeiere mandag 2. september 2019. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!