Samisk i SFO

SFO skal legge til rette for at samiske barn kan bevare og utvikle sitt språk og sin kultur, og bidra til at alle barn i SFO møter samisk kultur.  

SFO-er i samiske distrikt skal vurdere hvordan rammeplanen kan ses i sammenheng med den samiske årstidskalenderen. De skal også se hvordan de kan knytte innholdet og arbeidsmåtene i rammeplanen til årets gang og endringene i naturen, og til tradisjonell kunnskap og levesett.   

Samene er et urfolk som lever i Norge, Finland, Sverige og Russland. De tradisjonelle samiske bosettingsområdene kalles for Sápmi (nordsamisk), Sábme (lulesamisk), Saepmie (sørsamisk).

I dag bor det samer over hele landet. Mange av disse bor i samiske distrikt som omfatter blant annet forvaltningsområdet for samisk språk, som kommunene

 • Guovdageaidnu /Kautokeino
 • Kárášjohka/Karasjok
 • Deatnu/Tana
 • Unjárga/Nesseby
 • Porsáŋgu/Porsanger,
 • Gáivuotna/Kåfjord
 • Loabák /Lavangen
 • Dielddanuorri/Tjeldsund
 • Hábmer/Hamarøy
 • Aarborte/Hattfjelldal
 • Snåase/Snåsa
 • Raarvihke/Røyrvik
 • Røros

Norge har anerkjent samene som urfolk gjennom ulike bestemmelser, blant annet sameloven, grunnloven §108 og ratifiseringen av ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. FNs barnekonvensjon gir samiske barn rettigheter til eget språk og kultur, og konvensjonen er inkorporert i menneskerettighetsloven. Barnekonvensjonens bestemmelser har forrang fremfor annen norsk lov.

Samiske språk i SFO

I Norge har myndighetene grunnlovsfestet ansvar for å legge til rette for at samene kan verne om og videreutvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. Samene har lovfestet rett til opplæring i og på samisk.

Samisk er ikke bare ett språk, men flere. Nordsamisk er det største samiske språket, både i Norge og på verdensbasis. Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk er definert som opplæringsspråk. Andre samiske språk i Norge er pitesamisk, umesamisk og skoltesamisk. Alle de samiske språkene er på Unescos “røde liste” over truede språk.

Mange samiske barn er flerspråklige. Noen barn har samisk som sitt sterkeste språk, mens andre har norsk som sitt sterkeste språk. Dette vil påvirke barnas språkutvikling. I tillegg er det mange samiske barn som ikke kan noen av de samiske språkene. Alle samiske barn har derfor behov for gode tilbud som er med på å styrke deres samiske språkutvikling.

SFO kan bidra til å styrke samiske barns språkkompetanse ved å være bevisst på blant annet uttale, grammatikk og variasjoner i språket. Et viktig språkfremmende tiltak kan være at alle i personalet har en felles forståelse for hvordan dere løser situasjoner der barna for eksempel blander samiske og norske ord.

Å lese eventyr, dikt og historier høyt for barna, er viktig for å skape gode eksempelhistorier og motivere barna også for å lese selv. Tekster kan også dramatiseres, og barna kan lage rollespill eller teater.

Samisk kultur i SFO

Samenes nasjonaldag feires 6. februar, og er en god anledning til å la alle barn i SFO møte samisk kultur. Sametinget har nyttige ressurser som gir informasjon om dagen og forslag til aktiviteter.

For at SFO skal bidra til at barna i SFO møter samisk kultur, bør for eksempel samiske språk, mattradisjoner, leker, naturbruk, musikk, dans, kunst og duodji/duodje/duedtie (håndverkstradisjoner) inngå som en del av innhold og aktiviteter gjennom året.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!