3.3. Kultur

Kultur skal ha en viktig plass i SFO. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet. Gjennom kulturaktiviteter skal SFO gi støtte til at barna får skape sine egne uttrykk og får kjennskap til ulike måter å uttrykke seg på, slik at mangfoldet i barnegruppen blir representert. SFO skal bidra til at barna møter samisk kultur. 

Støttemateriell

Det er frivillig å bruke støttemateriellet.

Artikler og temasider

Kunst- og kulturaktiviteter

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan jobber vi for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter?
  • Hvordan kan vi legge til rette for aktiviteter som gjør det mulig for barna å skape sine egne uttrykk?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!