Flere tok privatisteksamen våren 2021

Også i 2021 ble eksamen for elever i grunnskole og videregående opplæring avlyst på grunn av koronasituasjonen. Privatisteksamener ble imidlertid gjennomført, og det var 49 000 privatister som tok eksamen våren 2021. Det er over 8 000 flere enn i 2020.

 Hovedfunn

  • Flest privatister tok eksamen i norsk- og matematikkfag
  • Jentene får høyere karakter enn gutter i de fleste fagene
  • 1 av 5 får karakteren 6 i kjemi 2
  • Mange stryker i matematikkfagene
  • Mange som melder seg opp til privatisteksamen møter ikke opp

Flest privatister tok eksamen i norsk- og matematikkfag

I de fem største fagene ble det totalt gjennomført 13 789 eksamener våren 2021.  

De fem største fagene
FagAvlagte eksamener
Matematikk 1P3318 
Matematikk 2P2762

Matematikk 2P-Y

1996

Norsk hovedmål vg3 studieforberedende (skriftlig)

3240
Norsk sidemål vg3 studieforberedende (skriftlig)2473

Av disse fagene hadde norsk hovedmål den høyeste gjennomsnittskarakten med 3,5. I tre av de fem største fagene er det en liten økning i karaktersnittet sammenlignet med våren 2020, mens snittet er likt for de to siste fagene.

Karaktersnittet for fagene varierer mellom de ulike fylkene. I matematikk 1P har Rogaland høyest karaktersnitt med 3,4, mens Nordland og Vestfold og Telemark ligger nederst med 2,8. I norsk hovedmål ligger Vestland høyest med et karaktersnitt på 3,7, mens nabofylket Møre og Romsdal ligger lavest med 3,1. 

Jenter får høyere karakter enn gutter i de fleste fagene

Jentenes karaktersnitt er høyere enn guttenes i de fleste fagene. Det gjelder for 26 av de 35 utvalgte fagene. Av de ti største fagene har guttene høyere karaktersnitt enn jentene i de tre praktiske matematikkfagene, mens jentene har høyere snitt i de øvrige syv fagene. De samme mønstrene så vi 2020, men da hadde guttene også høyere snitt i matematikk R1. 

Hva er forskjellen på en elev og en privatist?

1 av 5 får karakteren 6 i kjemi 2

I faget kjemi 2, får 19 prosent av kandidatene karakteren 6 på eksamen. Også i fransk II, engelsk vg1 studieforberedende og tysk II får mange toppkarakter. Andelen med karakteren 6 i disse fagene ligger på rundt 12-13 prosent. Disse fire fagene hadde også en relativt høy andel seksere våren 2020. 

Mange stryker i matematikkfagene

Blant de større fagene er det størst andel som strøk til eksamen i matematikk S1, nesten hver tredje kandidat (31 prosent) fikk karakteren 1. I 2020 strøk 20 prosent. Flere av matematikkfagene har en relativt høy strykprosent. Matematikk 2P-Y, R1, R2 og S2 har alle en strykprosent på over 20.

Mange som melder seg opp til privatisteksamen møter ikke opp

Våren 2021 var det totalt 65 000 privatistpåmeldinger, men 16 000 av disse tok ikke eksamen likevel. Dette inkluderer både de med gyldig fravær og andre som ikke møter til eksamen. Det er en økning i antall privatistpåmeldinger i 2021 sammenlignet med de siste årene, også når man ser bort fra våren 2020, da privatister mange steder i landet fikk utvidet mulighet til å melde seg av eksamen. I 2019 var det om lag 58 000 privatistpåmeldinger, og i 2018 57 000. Begge de to årene var det over 12 500 av eksamenene som ikke ble gjennomført.

Privatistpåmeldinger til skriftlige videregående eksamener, sentralt og lokalt gitt. Vårsemesteret.  
Påmeldinger 20172018201920202021
Påmeldt57 39756 56457 84948 13664 966
Deltatt44 88244 06345 23040 59749 032

Karakterstatistikk for elever kommer til høsten

I slutten av august publiserer vi karakterer for 10. trinn og foreløpige karakterer for elever i videregående skole. For 2021 vil dette da i hovedsak kun være standpunktkarakterer.

Eksamen våren 2021

Om tallene