Fakta om grunnskolen 2021-22

Her finner du fakta om grunnskolen skoleåret 2021-22,  med blant annet status for lærernormen,  konsekvenser av korona og en egen del om voksne som får grunnskoleopplæring.