Førsteinntaket til videregående opplæring 2022-23

9 av 10 søkere har fått tilbud om plass

Over 9 av 10 søkere har fått tilbud om plass etter førsteinntaket til offentlige videregående skoler skoleåret 2022–23. De fleste av disse har fått tilbud om sitt førsteønske.

Hovedpunkter

  • Søkere til vg1 får i mindre grad oppfylt førsteønsket sitt enn søkere til vg2 og vg3.
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (vg1) har betraktelig flere søkere enn antall plasser. Det samme gjelder flyfag, ambulansefag og brønnteknikk på vg2.
  • Etter en toåring nedgang, søker flere seg til medier og kommunikasjon.
  • Litt over halvparten, 52 prosent, søker yrkesfag på vg1.
  • Flere jenter søker seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag enn tidligere.

87 prosent har fått tilbud om førsteønsket sitt

Av i alt 185 000 søkere til skoleplass, har 93 prosent fått tilbud om plass etter førsteinntaket. 87 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske. 5 prosent står på venteliste.

Søkere til vg1 får i mindre grad oppfylt førsteønsket sitt enn søkere til vg2 og vg3. Det er også en lavere andel som får tilbud om førsteønsket i yrkesfag enn i studieforberedende utdanningsprogrammer.

På vg1 er det lavest andel søkere som får tilbud om førsteønsket på informasjonsteknologi og medieproduksjon, med 61 prosent. Under 70 prosent av søkerne til kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, håndverk, design og produktutvikling og elektro og datateknologi har fått tilbud om førsteønsket sitt.

Flest har fått tilbud om førsteønsket sitt på studiespesialisering og restaurant- og matfag med henholdsvis 92 og 88 prosent.

På vg2 er det flere programområder der det er hard konkurranse om skoleplassene. På flyfag, ambulansefag og brønnteknikk har henholdsvis 15, 32 og 39 prosent av søkerne fått tilbud om plass på programområdet. Dette er programområder som hvert år har betraktelig flere søkere enn antall plasser.

Flere ønsker å gå medier og kommunikasjon

I de studieforberedende utdanningsprogrammene er det omtrent 500 flere søkere til medier og kommunikasjon og 310 flere til kunst, design og arkitektur på vg1 enn i fjor. For medier og kommunikasjon kommer dette etter en toåring nedgang. Fra 2017 til 2021 ble antall søkere til vg1 medier og kommunikasjon halvert.

Studiespesialisering har klart flest søkere på alle trinn. Likevel har antall søkere til studiespesialisering gått ned de siste årene, og er på det laveste nivået siden 2013. Idrettsfag og musikk, dans og drama har relativt stabile søkertall på vg1 sammenlignet med i 2021.

Flere søker yrkesfag enn studieforberedende

Totalt er det 3 100 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på vg1 enn til studieforberedende utdanningsprogrammer. Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere til vg1 og vg2. Teknologi- og industrifag har nest flest søkere.

Teknologi- og industrifag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkere, med 530 flere søkere på vg1 sammenlignet med i 2021. Det er også økning i flere av utdanningsprogrammene som var nye i 2020. Informasjonsteknologi og medieproduksjon har 170 flere søkere, mens håndverk, design og produktutvikling øker med 30 søkere fra 470 til 500 søkere. Størst nedgang i antall søkere på vg1 er det til helse- og oppvekstfag med 460 færre søkere.

Flere jenter søker de guttedominerte utdanningsprogrammene

Som før er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. De tradisjonelt guttedominerte programmene fortsetter å være det. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. Kjønnsforskjellen har holdt seg stabil over tid, men de siste årene har det vært en økning i jenter som søker bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn i år.

Det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon har også en sterk overvekt av gutter med 86 prosent mannlige søkere.

Det er stor overvekt av jenter som søker frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign med 91 prosent kvinnelige søkere. I helse og oppvekstfag er kvinneandelen 85 prosent, mens den er 82 prosent i kunst, design og arkitektur.

Om statistikken