Obligatorisk å delta i internasjonale undersøkelser

Norge deltar i flere internasjonale undersøkelser. Det er obligatorisk for skoler og elever som blir trukket ut å være med i de internasjonale undersøkelsene.

Undersøkelsene gir verdifull informasjon om hvordan norske elevers kompetanse utvikler seg over tid, og hvordan de presterer sammenlignet med andre land.

De internasjonale undersøkelsene er en viktig del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og gir skoleledere, skoleeiere og nasjonale myndigheter et grunnlag for å drive skoleutvikling.

Obligatorisk å delta

I forskrift til opplæringsloven § 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar står det:

Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar fastsette av departementet. Skoleeigaren skal sørgje for at dette blir gjennomført.

Fra høsten 2014 har bestemmelsen også omfattet de internasjonale undersøkelsene som Kunnskapsdepartementet har besluttet å gjennomføre.

Dette betyr at skoler som blir trukket ut til å delta, ikke trenger å hente inn samtykke fra elevene og elevenes foreldre, som de måtte tidligere. Samtykkeerklæringer er tidkrevende og har tidligere hindret mange skoler i å delta. Etter 2014 ble det enklere for skolene å gjennomføre undersøkelsene.

Det er også obligatorisk å svare på spørreskjema som følger med undersøkelsene. De internasjonale undersøkelsene er anonyme og de gir ikke informasjon om hvordan hver enkelt elev eller skole presterer.

Fritaksregler

Det er bare et begrenset utvalg av elever som trekkes ut til å delta i hver undersøkelse. Det er viktig at utvalgene representerer ulike grupper av elever og kan sammenlignes på tvers av land. Derfor har hver enkelt av de internasjonale undersøkelsene egne regler for hvilke elever som kan fritas.

Skoler som blir trukket ut til å delta, får informasjon om hvilke regler som gjelder for den aktuelle undersøkelsen. Vær oppmerksom på at det er strengere fritaksregler for de internasjonale undersøkelsene enn for nasjonale prøver.

Her får du en oversikt over hvilke internasjonale undersøkelser Norge deltar i.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!