Eurydice

Eurydice bidrar med sammenliknende informasjon og analyser basert på data fra alle de europeiske utdanningssystemene.

Norge deltar i Eurydice-nettverket og bidrar med informasjon og data til sammenliknende analyser. På vegne av Kunnskapsdepartementet koordinerer Utdanningsdirektoratet bidrag til området barnehage og grunnopplæring.

Eurydice ble etablert i 1980 av EU-kommisjonen for å støtte europeisk samarbeid på utdanningsområdet. Nettverket består av 42 nasjonale enheter, fordelt på 38 europeiske land. Sekretariatet i Brussel EACEA Eurydice Unit har en felles, koordinerende funksjon.

Faste publiseringer

Komparative, tematiske rapporter – Publications

Temasøk – Topics

Tematiske artikler – Focus on

Landbeskrivelser (tidl. Eurypedia) – Descriptions of National Education Systems

Nyheter – News

Eurydice Network på Facebook

Eurydices hovedmålgrupper er politikere og administrativt ansatte i utdanningssektoren på alle nivåer.

Siste rapporter

Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education 2017

Rapporten sammenlikner hvordan de europeiske landene praktiserer kunnskapsbasert politikkutforming på utdanningsfeltet. Norge er representert med prosjektet «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring» som ett av flere case.

Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016

Rapporten beskriver utdanningsstrukturer, politikk og reformer gjennom en årlig oppfølging av et sett indikatorer. Rapporten dekker blant annet:

  • Barnehage – Early Childhood Education and Care (ECEC)
  • Grunnleggende ferdigheter – Basic skills
  • Frafall i videregående opplæring – Early leaving from Education and Training (ELET)

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!