Det europeisk nettverket Eurydice

Eurydice er et europeisk nettverk som bidrar med sammenliknende informasjon og analyser basert på data fra alle de europeiske utdanningssystemene.

Norge deltar i nettverket og bidrar med informasjon og data til sammenliknende analyser. På vegne av Kunnskapsdepartementet koordinerer Utdanningsdirektoratet bidrag til området barnehage og grunnopplæring.

Eurydice ble etablert i 1980 av EU-kommisjonen for å støtte europeisk samarbeid på utdanningsområdet. Nettverket består av 42 nasjonale enheter, fordelt på 38 europeiske land. Sekretariatet i Brussel EACEA Eurydice Unit har en felles, koordinerende funksjon.

Eurydices hovedmålgrupper er politikere og administrativt ansatte i utdanningssektoren på alle nivåer.

Faste publiseringer

Komparative, tematiske rapporter – Publications

Landbeskrivelser (tidl. Eurypedia) – National Education Systems

Nyheter og artikler – News&Articles

Eurydice Network på Facebook

Nyeste komparative temarapporter

I 2018 er det så langt publisert 10 komparative temarapporter fra Eurydice. 8 av dem omhandler grunnopplæringen.

 

Du kan finne alle komparative rapporter hos Eurydice. Søk på årstall.