Det europeisk nettverket Eurydice

Eurydice er et europeisk nettverk som bidrar med sammenliknende informasjon og analyser basert på data fra alle de europeiske utdanningssystemene.

Norge deltar i nettverket og bidrar med informasjon og data til sammenliknende analyser. På oppdrag fra KD er Hk-dir oppnevnt som nasjonal enhet for arbeidet overfor EU, mens Utdanningsdirektoratet koordinerer bidrag til området barnehage og grunnopplæring til Hk-dir.

Eurydice ble etablert i 1980 av EU-kommisjonen for å støtte europeisk samarbeid på utdanningsområdet. Nettverket består av 42 nasjonale enheter, fordelt på 38 europeiske land. Sekretariatet i Brussel EACEA Eurydice Unit har en felles, koordinerende funksjon.

Eurydices hovedmålgrupper er politikere og administrativt ansatte i utdanningssektoren på alle nivåer.

Faste publiseringer

Komparative, tematiske rapporter – Publications

Landbeskrivelser (tidl. Eurypedia) – National Education Systems

Nyheter og artikler – News&Articles

Eurydice Network på Facebook

Nyeste komparative temarapporter

I 2023 ble det publisert en rekke komparative temarapporter fra Eurydice. Disse finnes her: 2023 - Eurydice publications (europa.eu)