Saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø

Dette er en oversikt over antall saker som ble meldt til fylkesmennene om skolemiljø etter opplæringslovens kapittel 9 A fra august til desember 2017.

Vi har bedt fylkesmennene gi disse tallene til oss etter at nytt regelverk om skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017. Vi har ikke nyere tall enn de vi presenterer i tabellen under.

Sakenes status 31. desember 2017

Fylkesmann

Meldte saker aug-des 2017

Fortsatt under behandling 31.12.17

Ferdig 
behandlet

Aktivitets-
plikt brutt

Aktivitets-
plikt oppfylt

Avvist*

Veiledet fremfor å avvise**

Trukket

Totalt

560

208

352

160

45

38

101

8

Aust- og Vest Agder

37

14

23

10

1

0

12

0

Buskerud

11

2

9

6

3

0

0

0

Finnmark

30

6

24

8

3

3

9

1

Hordaland

53

12

41

23

7

1

10

0

Møre og Romsdal

19

7

12

7

4

1

0

0

Nordland

45

21

24

8

0

13

0

3

Nord-Trøndelag

21

8

13

7

1

3

2

0

Sør- Trøndelag

32

18

14

5

1

0

8

0

Hedmark

16

5

11

7

1

0

2

1

Oppland

33

24

9

3

1

2

3

0

Oslo og Akershus

95

33

62

26

4

10

20

2

Rogaland

41

8

33

19

8

1

5

0

Sogn og Fjordane

12

2

10

6

0

4

0

0

Telemark

17

6

11

5

0

0

5

1

Troms

27

14

13

6

7

0

0

0

Vestfold

37

3

34

9

0

0

25

0

Østfold

34

25

9

5

4

0

0

0

* Når en sak er avvist, er det saker som fylkesmannen ikke skal behandle. Det kan være ulike årsaker til det.

** Veiledet fremfor å avvise, fordi det var under 1 uke siden saken var tatt opp med rektor.

 

Når kan man melde en sak om skolemiljø til fylkesmannen?

Hvis eleven eller elevens foreldre mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven har det trygt og godt, kan de melde saken til fylkesmannen. Forutsetningene er at de først må ha tatt opp saken med rektor på skolen, og at det har gått minst én uke fra de gjorde dette.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!