Saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø

Dette er en oversikt over antall saker som ble meldt til fylkesmennene om skolemiljø etter opplæringslovens kapittel 9 A fra august 2017 til juni 2018.

Vi har bedt fylkesmennene gi disse tallene til oss etter at nytt regelverk om skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017. Vi har ikke nyere tall enn de vi presenterer i tabellen under.

Saker meldt i skoleåret 2017-18 – sakenes status per 30. juni 2018

FylkesmannMeldte
saker totalt
Fortsatt under
behandling 
Ferdig
behandlet
Aktivitetsplikt
brutt
Aktivitetsplikt
oppfylt
Avvist*Veiledet
fremfor
å avvise**
Trukket
Totalt 1402 256 1146 619 155 91 133 148
Aust- og Vest-Agder 102 14 88 48 8 4 12 16
Buskerud 39 0 39 23 11 0 0 5
Finnmark 69 7 62 29 6 5 18 4
Hordaland 127 14 113 59 23 9 11 11
Møre og Romsdal 51 11 40 23 9 4 0 4
Nordland 88 25 63 31 11 14 0 7
Trøndelag 126 32 94 70 5 4 11 4
Hedmark 66 8 58 22 4 11 13 8
Oppland 73 22 51 29 6 6 10 0
Oslo og Akershus 249 59 190 87 10 19 20 54
Rogaland 117 11 106 81 15 5 5 0
Sogn og Fjordane 23 2 21 12 3 4 0 2
Telemark 37 6 31 23 0 2 5 1
Troms 75 10 65 34 31 0 0 0
Vestfold 70 12 58 16 1 0 25 16
Østfold 90 23 67 32 12 4 3 16

 

* Når en sak er avvist, er det saker som fylkesmannen ikke skal behandle. Det kan være ulike årsaker til det.

** Veiledet fremfor å avvise, fordi det var under 1 uke siden saken var tatt opp med rektor.

Når kan man melde en sak om skolemiljø til fylkesmannen?

Hvis eleven eller elevens foreldre mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven har det trygt og godt, kan de melde saken til fylkesmannen. Forutsetningene er at de først må ha tatt opp saken med rektor på skolen, og at det har gått minst én uke fra de gjorde dette.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!