Saker meldt til statsforvalterne om skolemiljø

Dette er en oversikt over antall saker som har blitt meldt til statsforvalterne om skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A.

Vi har bedt statsforvalterne gi disse tallene til oss etter at nytt regelverk om skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017.

Når kan en elev eller foreldre melde en sak om skolemiljø til statsforvalteren?

Hvis eleven eller elevens foreldre mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven har det trygt og godt, kan de melde saken til statsforvalteren. Forutsetningene er at de først må ha tatt opp saken med rektor på skolen, og at det har gått minst én uke fra de gjorde dette.