Saker meldt til statsforvalterne om skolemiljø

Dette er en oversikt over antall saker som har blitt meldt til statsforvalterne om skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A.

Vi har bedt statsforvalterne gi disse tallene til oss etter at nytt regelverk om skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017.

StatsforvalterAntall
Agder 39
Møre og Romsdal 36
Rogaland 53
Innlandet 38
Nordland 33
Oslo og Viken 201
Troms og Finnmark 54
Trøndelag 38
Vestfold og Telemark 42
Vestland 54
Totalt 588
StatsforvalterAntall
Agder 51
Møre og Romsdal 37
Rogaland 73
Innlandet 58
Nordland 44
Oslo og Viken 212
Troms og Finnmark 102
Trøndelag 43
Vestfold og Telemark 57
Vestland 67
Totalt 744
StatsforvalterAntall
Agder 42
Møre og Romsdal 32
Rogaland 60
Innlandet 36
Nordland 41
Oslo og Viken 208
Troms og Finnmark 56
Trøndelag 32
Vestfold og Telemark 41
Vestland 51
Totalt 599
FylkesmannAntall
Agder 43
Møre og Romsdal 22
Rogaland 61
Innlandet 38
Nordland 37
Oslo og Viken 194
Troms og Finnmark 55
Trøndelag 37
Vestfold og Telemark 51
Vestland 52
Totalt 590

 

FylkesmannAntall saker

Agder

57

Innlandet

64

Nordland

50

Oslo og Viken

221

Troms og Finnmark

59

Vestland

49

Møre og Romsdal

38

Rogaland

87

Trøndelag

33

Vestfold og Telemark

73

Totalt

790

FylkesmannAntall

Agder

54

Nordland

35

Oslo og Viken

284

Rogaland

76

Trønderlag

68

Vestfold og Telemark

67

Vestland

78

Innlandet

78

Møre og Romsdal

34

Troms og Finnmark

80

Totalt

854

 

FylkesmannAntall
Aust- og Vest Agder

154

Buskerud  55
Finmark 105
Hordaland  182
Møre og Romsdal 63
Nordland 126
Trøndelag 192
Hedmark 91
Oppland 94
Oslo og Akershus 394
Rogaland  178
Sogn og Fjordane 29
Telemark  57
Troms 110
Vestfold 93
Østfold  146
Totalt 2069

Når kan en elev eller foreldre melde en sak om skolemiljø til statsforvalteren?

Hvis eleven eller elevens foreldre mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven har det trygt og godt, kan de melde saken til statsforvalteren. Forutsetningene er at de først må ha tatt opp saken med rektor på skolen, og at det har gått minst én uke fra de gjorde dette.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!