Saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø

Dette er en oversikt over antall saker som ble meldt til fylkesmennene om skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A fra agust 2017 til desember 2019.

Vi har bedt fylkesmennene gi disse tallene til oss etter at nytt regelverk om skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017.

 

Fylkesmann Antall saker ferdigbehandlede saker Brudd på aktivitetsplikten Oppfylt aktivitetsplikten Avvisingsvedtak eller avslutning av annen grunn Varsel om tvangsmulkt
Agder 57 46 23 1 22 ja
Innlandet 64 54 43 0 11 ja
Nordland 50 36 22 3 11 nei
Oslo og Viken 221 209 64 6 139 nei
Troms og Finnmark 59 50 30 5 15 nei
Vestland 49 48 32 5 11 nei
Møre og Romsdal 38 32 6 4 22 nei
Rogaland 87 57 36 6 16 nei
Trøndelag 33 21 18 0 3 nei
Vestfold og Telemark 73 55 9 0 33 neiFylkesmann Antall
Agder 54
Fylkesmannen i Nordland 35
Fylkesmannen i Oslo og Viken 284
Fylkesmannen i Rogaland 76
Fylkesmannen i Trønderlag 68
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 67
Fylkesmannen i Vestland 78
Innlandet 78
Møre og Romsdal 34
Troms og Finnmark 80Oversikt over antall saker meldt til fylkesmennene fra 1. august 2017 til 31. desember 2018

Totalt 2069
Aust- og Vest Agder

154

Buskerud  55
Finmark 105
Hordaland  182
Møre og Romsdal 63
Nordland 126
Trøndelag 192
Hedmark 91
Oppland 94
Oslo og Akershus 394
Rogaland  178
Sogn og Fjordane 29
Telemark  57
Troms 110
Vestfold 93
Østfold  146Når kan en elev eller foreldre melde en sak om skolemiljø til fylkesmannen?

Hvis eleven eller elevens foreldre mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven har det trygt og godt, kan de melde saken til fylkesmannen. Forutsetningene er at de først må ha tatt opp saken med rektor på skolen, og at det har gått minst én uke fra de gjorde dette.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!