Saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø

Dette er en oversikt over antall saker som ble meldt til fylkesmennene om skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A fra agust 2017 til desember 2018.

Vi har bedt fylkesmennene gi disse tallene til oss etter at nytt regelverk om skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017.

Oversikt over antall saker meldt til fylkesmennene fra 1. august 2017 til 31. desember 2018

Totalt 2069
Aust- og Vest Agder

154

Buskerud  55
Finmark 105
Hordaland  182
Møre og Romsdal 63
Nordland 126
Trøndelag 192
Hedmark 91
Oppland 94
Oslo og Akershus 394
Rogaland  178
Sogn og Fjordane 29
Telemark  57
Troms 110
Vestfold 93
Østfold  146

Dette er saker som er meldt til fylkesmennene i perioden 1. juli - 31. desember 2018

Fylkesmann Meldte saker totalt Fortsatt under behandling Ferdig behandlet Aktivitetsplikt brutt Aktivitetsplikt oppfylt Avvist* Veiledet fremfor å avvise** Trukket 
Totalt 653 324 329 134 35 44 34 82
Aust- og Vest-Agder 52 42 10 5 1 2 0 2
Buskerud 16 3 13 6 0 2 2 3
Finnmark 36 10 26 9 3 0 2 12
Hordaland 55 12 43 24 7 7 0 5
Møre og Romsdal 12 3 9 5 1 0 0 3
Nordland 38 23 15 5 2 1 0 7
Trøndelag 66 27 39 8 0 3 27 1
Hedmark 25 13 12 4 2 4 0 2
Oppland 21 6 15 4 0 10 0 1
Oslo og Akershus 145 103 42 9 0 7 1 25
Rogaland 61 34 27 19 4 4 0 0
Sogn og Fjordane 6 1 5 3 2 0 0 0
Telemark 20 8 12 3 1 3 0 5
Troms 35 11 24 12 11 0 0 1
Vestfold 23 11 12 6 0 0 0 6
Østfold 42 17 25 12 1 1 2 9

 

 Status for antall saker meldt i skoleåret - august 2017 til juni 2018

FylkesmannMeldte
saker totalt
skoleåret 2017-2018
Fortsatt under
behandling
 pr. 31.12.2018
Ferdig
behandlet
pr. 31.12.2018
Aktivitetsplikt
brutt
Aktivitetsplikt
oppfylt
Avvist*Veiledet
fremfor
å avvise**
Trukket
Totalt 1416 14 1402 791 182 97 136 196
Aust- og Vest-Agder 102 0 102 56 12 5 12 17
Buskerud 39 0 39 23 11 0 0 5
Finnmark 69 0 69 39 6 5 19 6
Hordaland 127 0 127 70 26 9 11 11
Møre og Romsdal 51 3 48 26 11 4 1 6
Nordland 88 0 88 37 16 16 0 19
Trøndelag 126 0 126 99 6 6 11 4
Hedmark 66 0 66 30 4 11 13 8
Oppland 73 0 73 47 7 7 10 2
Oslo og Akershus 249 4 245 129 10 19 21 64
Rogaland 117 0 117 89 18 5 5 0
Sogn og Fjordane 23 0 23 14 3 4 0 2
Telemark 37 0 37 28 1 2 5 1
Troms 75 0 75 41 34 0 0 0
Vestfold 70 0 70 21 2 0 25 22
Østfold 104 7 97 48 13 4 3 29

 

* Når en sak er avvist, er det saker som fylkesmannen ikke skal behandle. Det kan være ulike årsaker til det.

** Veiledet fremfor å avvise, fordi det var under 1 uke siden saken var tatt opp med rektor.

Når kan en elev eller foreldre melde en sak om skolemiljø til fylkesmannen?

Hvis eleven eller elevens foreldre mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven har det trygt og godt, kan de melde saken til fylkesmannen. Forutsetningene er at de først må ha tatt opp saken med rektor på skolen, og at det har gått minst én uke fra de gjorde dette.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!