Ulikt innhold i videreutdanningstilbudet

Innholdet i det statlige etterutdanningstilbudet til lærere varierer fra lærested til lærested. Dette viser en evaluering av «Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning av lærere»

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research gått gjennom fagplaner og studieplaner på de 22 ulike studiestedene som tilbyr videreutdanning innenfor den statlige strategien for videreutdanning av lærere.

Forskerne finner at det er store forskjeller mellom de ulike studiestedene når det gjelder utformingen av fagplaner og studieplaner. Mange studiesteder gir lite informasjon om videreutdanningstilbudet, mens andre er svært detaljerte.

Enkelte av institusjonene har fagplaner som bygger på kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning og de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningene 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, mens andre har fagplaner som mer er bygd opp som en tradisjonell emneopplisting.

Rapporten viser at de planene som bygger på kvalifikasjonsrammeverket gir en tydeligere informasjon om studiet.

Fagplanene bør bygge på kvalifikasjonsrammeverket

På bakgrunn av rapporten har Utdanningsdirektoratet anbefalt at fagplanene skal utformes på bakgrunn av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning og de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningene 1.–7. trinn og 5.–10. trinn.

Les mer om kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning på regjeringen.no