Spørsmål til Skole-Norge høsten 2021

Svømmeopplæring under pandemien, digitalisering og læremidler i skolen er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse.

Hva svarer Skole-Norge?

«Spørsmål til Skole-Norge» blir gjennomført to ganger årlig. Noen temaer gjentas og noen varierer.

Se oversikt over alle undersøkelsene

Hovedfunn

 • Nærmere 6 av 10 skoleledere oppgir at svømmeopplæringen enten gikk som normalt eller at det meste av svømmeopplæringen ble gjennomført for skoleåret 2020/2021.
 • 7 av 10 skoleledere opplever at den digitale infrastrukturen er av god nok kvalitet til at lærerne kan gjennomføre et vidt spekter av digital undervisning.
 • 4 av 10 skoleledere har brukt Utdanningsdirektoratets veiledere for å vurdere kvalitet i læremidler.

Svømmeopplæring under pandemien 

Nærmere 6 av 10 skoleledere oppgir at svømmeopplæringen enten gikk som normalt eller at det meste av svømmeopplæringen ble gjennomført for skoleåret 2020/2021.

Om lag 1 av 10 skoleledere oppgir at all svømmeopplæring ble avlyst dette skoleåret. Det er betraktelig større andeler skoleledere i grunnskoler i de mest sentrale kommunene som oppgir at all svømmeopplæring ble avlyst enn skoleledere i de minst sentrale kommunene.

Funnene i høstens spørreundersøkelse kan tyde på at koronapandemien har hatt en noe geografisk utjevnende effekt ved at andelen elever som er svømmedyktig er redusert i alle landsdeler og mest i de landsdelene som i utgangspunktet hadde den høyeste svømmedyktigheten.

Digitalisering i skolen 

7 av 10 skoleledere opplever at den digitale infrastrukturen er av god nok kvalitet til at lærerne kan gjennomføre et vidt spekter av digital undervisning. Nærmere 8 av 10 opplever at elevenes datamaskiner og digitale enheter er av god nok kvalitet til at elevene kan delta i ulike former for digital undervisning.

Av flere påstander knyttet til digitalisering er skolelederne i størst grad enige i at bruk av digitale læringsressurser er synlig integrert i skolens planverk og at personvern og datasikkerhet er temaer i skolens planverk. Skolelederne er minst enige at det er en plan for systematisk kompetanseheving i digital kompetanse hos personalet.

Læremidler i skolen 

Et flertall av skoleledere svarer at valg av læremidler foregår på bakgrunn av innspill fra lærerteam eller gjennom kollektive prosesser initiert av skoleleder som involverer lærerne.

4 av 10 skoleledere svarer at de har brukt Utdanningsdirektoratets veiledere for å vurdere kvalitet i læremidler. Bruk av veilederne ser ut til å være mer utbredt blant skoleeiere.

6 av 10 skoleledere i videregående svarer at det er behov for utvikling av nye digitale læremidler for fag/fagområder som har færre enn 3 000 elever i årskullet. Dette inkluderer en rekke mindre og hovedsakelig praktiske fag.

Om rapporten

NIFU gjennomfører to årlige spørringer i skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørsmålene stilles til skoleledere i både grunnskolen og videregående skole, og skoleeiere i både kommunene og fylkeskommunene. Spørringene gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Høstens spørring ble gjennomført i perioden 7. september–20. oktober 2021.

Temaene i undersøkelsen
 1. Andre oppvekstrelaterte profesjoner i skole og SFO
 2. Nettbasert støtte innenfor spesialpedagogikk og inkluderende praksis
 3. Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling
 4. Digitalisering i skolen
 5. Læremidler i skolen
 6. Nødvendig informasjon og koronainformasjon til skoler
 7. Kompetansepakker
 8. Svømmeopplæring under pandemien
 9. Kompetansekrav og kompetanseplaner
 10. Treffsikkerhet ved tilsyn
Svarprosenten var som følger:
 • Kommuner: 63 prosent
 • Grunnskoler: 47 prosent
 • Videregående skoler: 57 prosent
 • Fylkeskommune: 7 av 11

Svarprosentene er en del lavere blant skoleledere i grunnskolen, og noe lavere blant skoleledere i videregående, enn det som har blitt oppnådd i tidligere gjennomføringer. Sammenligninger mellom utvalg og populasjon avslørte samlet sett ingen alvorlige avvik. Representativiteten vurderes som tilstrekkelig god.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!