Sommerskole i matematikk

Sommerskolen oppfattes som et godt tilbud, og en god mulighet for elever som har strøket i matematikk.

Troms fylkeskommune har i 2013 og 2014 gjennomført et forsøk med toukers sommerskole, og ny sentralt gitt eksamen for elever som strøk i fagene matematikk 2P og matematikk 2P-Y samme år.  Formålet har vært å prøve ut om sommerskole gjør det lettere å motivere elever som har strøket til å gjennomføre.

Rambøll har evaluert forsøket, og evalueringen viser at elevene selv mener de har lært mye på sommerskolen. Til sammen har 33 elever deltatt de to årene forsøket har pågått. 27 av de 33 elevene gikk opp til ny eksamen etter sommerskolen og 19 av dem bestod.

Motiverte elever

Evalueringen viser at elevene som deltok ved sommerskolen var svært motiverte. De begrunner motivasjonen med muligheten for å stå på eksamen, og i mindre grad til et ønske om å styrke ferdighetene i matematikk. Lærerne ved sommerskolen oppfattet elevene som deltok, som mer motiverte enn elever i den ordinære opplæringen.

Eksamensrettet undervisning

Lærerne ved sommerskolen hadde formell kompetanse i pedagogikk og høy kompetanse i matematikk. Undervisningen var eksamensrettet, med en kombinasjon av tavleundervisning og øvingsoppgaver tilpasset elevenes nivå. Lærertettheten ved sommerskolen var høy, med maks 8 elever per lærer. 

Tilpasset undervisning

Elevene ved sommerskolen forteller at de har hatt vanskeligheter med matematikk over tid. Det er ofte i ungdomsskolen og starten av videregående at disse vanskelighetene dukker opp. Elevene mener at lærerne ved sommerskolen i større grad enn i ordinær opplæring lykkes med å tilpasse undervisningen til deres nivå, og er fornøyde med læringsmiljøet ved sommerskolen. 

70 prosent valgte å ikke delta

70 prosent av elevene i Troms som strøk til eksamen valgte å ikke delta på sommerskolen. De oppgir ulike årsaker til dette. Enkelte forteller at de har en sommerjobb som forhindrer dem fra å delta, andre oppgir at de ikke har fått eller ikke har sett informasjonen om tilbudet, mens andre oppgir at de er så lei av skolen at de ønsker seg et friår. Det varierer i hvilken grad disse elevene har planer om å ta opp igjen eksamen.