Rådgivning i barneskolen

Hvordan ivaretas elevenes rett til nødvendig rådgivning på barnetrinnet? Viktige funn i rapporten er at rådgivningsbegrepet ikke alltid kommuniserer godt i barneskolen, og at barneskole og ungdomsskole kan ses mer i sammenheng på rådgivningsområdet.

Om rapporten

Denne rapporten oppsummerer prosjektet "Rådgiving på barneskolen". SINTEF har vært ansvarlig for prosjektet, med IRIS og NTNU Samfunnsforskning som samarbeidspartnere. Prosjektet er gjennomført i 2017-2018, med Utdanningsdirektoratet som oppdragsgiver. Målsetningen for prosjektet har vært å bidra til å øke kunnskapen om hvordan rådgiving oppfattes og operasjonaliseres på barneskolen, og hvordan elevers rett til rådgiving ivaretas.