Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Dette settet med kvalitetskriterier er utviklet med tanke på læreres vurdering av digitale ressurser og som støtte for utviklere av digitale læringsressurser. De kan også være aktuelle som utgangspunkt for innkjøpere.

Materiellet består også av et støtteskjema som først og fremst er tenkt brukt til vurdering av eksisterende ressurser.

Publisert av Senter for IKT i utdanningen på iktsenteret.no i 2012.