Hvorfor får ikke alle søkere læreplass?

Selv om antallet læreplasser øker, og pilene ser ut til å peke i riktig retning, er det fortsatt mange søkere som ikke får læreplass. Vi har laget en kunnskapsoversikt der vi ser nærmere på hvorfor ikke alle søkere får læreplass.

Ved hjelp av statistikk, forskning og innspill fra fylkeskommunene, har vi kommet frem til fem overordnede hindringer for hvorfor ikke flere søkere får læreplass:

  • Antallet skoleplasser samsvarer ikke med tilgjengelige læreplasser
  • Samarbeidet i formidlingsprosessen er ikke godt nok
  • Søkerne oppleves ikke som kvalifiserte eller er ikke klare for overgangen til lære
  • Bedrifter har manglende motiver for å bli lærebedrift og ansette lærlinger
  • Bedriftene opplever rammevilkårene som lite gunstige eller inntaket av lærlinger påvirkes av andre faktorer i arbeidsmarkedet