Gratis kjernetid i barnehager i Oslo

Delrapport 1

Barn med innvandrerbakgrunn som bor i bydeler med tilbud om gratis kjernetid gjør det bedre på kartleggingsprøvene på 3. trinn.

Rapportserie: Gratis kjernetid i barnehage

Høsten 2015 fikk SSB i oppdrag å gjøre en studie som følger barn som hadde tilbud om gratis kjernetid i barnehage. Tiltaket ble gjennomført i enkelte bydeler i Oslo. Barna følges gjennom grunnskolen. Deres skoleferdigheter måles på 3., 5., 8. og 10. trinn. Resultatene for disse elevene sammenlignes med resultater for barn som ikke har fått tilbud om gratis kjernetid.

Denne første rapporten omhandler elevene på 3. trinn.

Se også:

I perioden 2011 til 2014 gjennomførte SSB og FAFO en evaluering av tilbudet om gratis kjernetid for fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand. Høsten 2015 fikk SSB i oppdrag å følge opp barna fra denne evalueringen gjennom analyser av barnas resultater gjennom skoleløpet og til de avslutter grunnskolen. Den første rapporten i dette prosjektet er nå klar. Den omhandler barnas resultater på kartleggingsprøver på tredje trinn.

Bedre resultater på kartleggingsprøvene

Barn med innvandrerbakgrunn som bor i bydeler med tilbud om gratis kjernetid gjør det bedre på kartleggingsprøvene på 3. trinn sammenlignet med barn med innvandrerbakgrunn som bor i andre bydeler. Det er ingen slik forskjell for barna uten innvandrerbakgrunn i bydelene med gratis kjernetid. Det er altså en sammenheng mellom å bo i en bydel som tilbyr gratis kjernetid og senere å ligge over bekymringsgrensen på kartleggingsprøvene både i lesing og regning for innvandrerbarn. På samtlige trinn er det flere i bydeler med gratistilbud som scorer over bekymringsgrensen, og altså færre som dermed trenger ekstra oppfølging.

Forskjeller utjevnes ikke

En tidligere rapport fra den samme studien viste at det var forskjell i resultatene på kartleggingsprøver på 1. trinn for innvandrerbarn i bydeler med og uten gratis kjernetid. Det er interessant å merke seg at resultatene for tredje trinn jevnt er så godt som identiske med resultatene for første trinn. Skolen har altså ikke lykkes i å jevne ut forskjeller i resultater på kartleggingsprøvene mellom elever i bydeler med og uten tilbud om gratis kjernetid.

Gratis kjernetid betyr mer for jenter

I bydeler med gratis kjernetid i barnehagen er det særlig jenter og barn fra familier hvor mor ikke jobber eller hvor familiens inntekt er lav, som gjør det bedre på kartleggingsprøvene. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!