Foreldrevurderinger og ny rammeplan

Ny rammeplan i barnehagen har ikke påvirket foreldrenes tilfredshet med tilbudet. 

Hovedfunn

  • Foreldrene er veldig fornøyde med barnehagetilbudet.
  • Foreldrenes tilfredshet har vært stabil over tid.

Foreldrene er fornøyde med barnehagetilbudet

Foreldreundersøkelsene fra 2016-2019 viser at over 90% av foreldrene er ganske eller svært fornøyd med barnehagen! Fordelingen er veldig like over de 4 årene som undersøkes, og viser ikke at det er store endringer fra før og etter implementering av den nye rammeplanen.

Foreldrene har vært fornøyde over tid

Sammenligninger av tilfredshet før og etter den nye rammeplanen ble gjeldende, viser liten grad av endring. Dette gjelder de aller fleste områdene av barnehagetilbudet. I tillegg viser sammenligninger på tvers av barnehagetyper at forskjellene i tilfredshet er små, og at implementeringen av ny rammeplan ikke er forbundet med vesentlige endringer på tvers av barnehager.

 

Om rapporten