Foreldrevurderinger og ny rammeplan

Ny rammeplan i barnehagen har ikke påvirket foreldrenes tilfredshet med tilbudet. 

Rapportserie

Denne rapporten er del av en serie. Se også:

Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport

Hovedfunn

  • Foreldrene er veldig fornøyde med barnehagetilbudet.
  • Foreldrenes tilfredshet har vært stabil over tid.

Foreldrene er fornøyde med barnehagetilbudet

Foreldreundersøkelsene fra 2016-2019 viser at over 90% av foreldrene er ganske eller svært fornøyd med barnehagen! Fordelingen er veldig like over de 4 årene som undersøkes, og viser ikke at det er store endringer fra før og etter implementering av den nye rammeplanen.

Foreldrene har vært fornøyde over tid

Sammenligninger av tilfredshet før og etter den nye rammeplanen ble gjeldende, viser liten grad av endring. Dette gjelder de aller fleste områdene av barnehagetilbudet. I tillegg viser sammenligninger på tvers av barnehagetyper at forskjellene i tilfredshet er små, og at implementeringen av ny rammeplan ikke er forbundet med vesentlige endringer på tvers av barnehager.

Om rapporten

Rapporten er en del av et større forskningsprosjekt som undersøkes hvilke endringer som skjer i barnehagen som følge av den nye rammeplanen. Denne rapporten studerer på foreldrenes perspektiv om barnehagetilbudet med å se på svar fra Foreldreundersøkelsen i barnehage. Andre deler av evalueringsprosjektet ser på perspektiver til barnehageansatte, barnehageeiere, kommunale barnehagemyndigheter, statlige myndigheter, organisasjoner, og andre interesser. Les mer om prosjektet her

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!