Få tilsyn med offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Agenda Kaupang har kartlagt kommunenes egne erfaringer som tilsynsmyndighet for private barnehagers bruk av offentlige tilskudd.

Få tilsyn med barnehagene

Kartleggingen viser at det er gjennomført en svært liten andel tilsyn. Åtte case-kommuner deltok i undersøkelsen og har til sammen 615 private barnehager. Disse barnehagene mottok totalt 3,6 milliarder kroner i kommunale tilskudd i 2016. Barnehagene i undersøkelsen representerer en femdel av alle private barnehager i Norge. Andelen tilsyn utgjør fire prosent av det samlede antall private barnehager i disse kommunene.

Kommunene oppfatter reglene som uklare og vanskelige å praktisere

Kommunene som har gjennomført tilsyn mener de har brukt urimelig mye tid på dette arbeidet. Noen kommuner mener de har brukt et halvt årsverk på den kontrollen av tilskudd som er gjennomført.  Tre av case-kommunene har ikke gjennomført tilsyn. De har gjort analyser av regnskapet, men ikke åpnet tilsynssaker på grunnlag av mistenkelige funn. To av disse kommunene begrunner dette med at de ikke har visst hvordan de skulle avgjøre om loven var brutt, og derfor ikke ville ta risikoen på å starte slike tilsyn. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!