Elever som slutter i løpet av skoleåret 2018-19

3,4 prosent av elevene i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2018-19.

Hovedfunn

  • 3,4 prosent av elevene slutter
  • Flest elever slutter på design og håndverk
  • Færrest elever slutter på idrettsfag
  • På studieforberedende slutter flest gutter
  • På yrkesfag slutter flest jenter

Flest elever slutter på yrkesfag

3,4 prosent av alle elever i videregående opplæring slutter i løpet av skoleåret 2018-19. Det er betraktelig flere elever som slutter i løpet av året i yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn i studieforberedende utdanningsprogrammer. Totalt slutter 6 prosent på yrkesfag og 2 prosent på studieforberedende i løpet av året.

Nesten ingen slutter på idrettsfag

Under én prosent av elevene på idrettsfag slutter i løpet av året. I motsatte ende av skalaen finner vi design og håndverk med 10 prosent som slutter. Med unntak av elektrofag er andelen elever som slutter høyere i alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn i de studieforberedende utdanningsprogrammene.

På studieforberedende slutter flest gutter, på yrkesfag slutter flest jenter

Totalt i videregående opplæring er det flere gutter (3,6 prosent) som slutter i løpet av skoleåret enn jenter (3,1). Innen studieforberedende utdanningsprogrammer slutter 2,2 prosent av guttene og 1,8 prosent av jentene i løpet av skoleåret. Andelen gutter som slutter er litt høyere enn jenter på samtlige trinn. I yrkesfaglige utdanningsprogrammer er forholdet motsatt. Totalt slutter 6,4 prosent av jentene og 5,4 prosent av guttene i løpet av året. Andelen jenter som slutter er høyere enn gutter på samtlige trinn. 

Flest slutter i de nordligste fylkene

I Sogn og Fjordane slutter 2,6 prosent av elevene i løpet av skoleåret. Det er lavest i landet. I Finnmark, hvor flest slutter, er andelen 4,8. Sogn og Fjordane ligger lavt på alle trinnene, mens Finnmark særlig ligger høyt på Vg2 og Vg3 sammenlignet med de andre fylkene.

Om denne statistikken