Ulike perspektiver på skoleresultatene til barn og unge med innvandringsbakgrunn

Forskning

Anders Bakken tar utgangspunkt i denne forskningen i sin artikkel.  

Bakken, Anders (2003) Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet? NOVA-rapport 15/03.

Bakken, Anders (2007): Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever. En kunnskapsoversikt. NOVA-rapport 10/07.

Bakken, Anders og Jon Ivar Elstad (2012). For store forventninger? Kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer. NOVA-rapport 7/2012. Oslo: NOVA.

Fekjær, S. (2006): «Utdanning hos annengenerasjon etniske minoriteter i Norge», Tidsskrift for samfunnsforskning 47 (1): 57-93.

Fekjær, S. & Leirvik, M. (2011). Silent gratitude: Education among second-generation vietnamese in Norway. Journal of ethnic and migration studies, 37(1), 117-134.

Krange, Olve og Anders Bakken (1998): «Innvandrerungdoms skoleprestasjoner. Tradisjonelle klasseskiller eller nye skillelinjer?», Tidsskrift for samfunnsforskning , 39 (3): 381-410.

Lauglo, Jon (1996): Motbakke, men med driv? Innvandrerungdom i norsk skole . Rapport 6/98. Oslo: Ungforsk.

Leirvik, Mariann Stærkebye (2014). Mer enn klasse: betydningen av "etnisk kapital" og "subkulturell kapital" for utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere. Ph.d (avhandling). Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

NOU 2010: 7. Mangfold og mestring — Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!