Ulike perspektiver på skoleresultatene til barn og unge med innvandringsbakgrunn

Minoritetsspråklige elever oppnår i gjennomsnitt dårligere skoleresultater, samtidig som de er mer opptatt av sosial mobilitet enn andre elevgrupper. Hvorfor er det slik?

Artikkelen viser at både språk, kulturbakgrunn og sosiale klasseforskjeller kan være relevante forklaringer på forskjeller i skoleresultater. At mange unge med innvandrerbakgrunn har et særskilt utdannings- og mobilitetsdriv må derimot forstås på andre måter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!