Spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere, våren 2012

Vurdering for læring, fordeling av læreplasser og nabospråkforståelse er noen av temaene fra vårens spørring til skoleledere og skoleeiere.

For å begrense belastningen på skolene samler Utdanningsdirektoratet ulike spørringer til en felles spørring som sendes til et utvalg skoler og skoleeiere to ganger i året. Utvalget er rullerende slik at belastningen blir fordelt mest mulig mellom skolene. NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) står for gjennomføringen av spørringene.

Rapporten fra spørringen våren 2012 handler om følgende tema:

 1. Nasjonale sentre - kjennskap og brukertilfredshet
 2. Forebygging av alvorlige skolehendelser
 3. Nabospråkforståelse
 4. Informasjon om regelverk som er relevant for skole og opplæring
 5. Vurdering for læring
 6. Svømmekampanjen 2011
 7. Fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram
 8. Spesialundervisning og planlagt grunnkompetanse i videregående opplæring
 9. Situasjonen for tildeling av læreplasser

Noen funn fra vårens spørring:

 • 44 prosent av skolene har i løpet av de tre siste skoleårene hatt møte med Politiet i forbindelse med beredskapsarbeid og forebygging av alvorlige skolehendelser.
 • Undervisning i de nordiske nabospråkene kan se ut til å ha fått en noe større plass i undervisningen siden 2010.
 • 81 prosent av skolene oppfatter skoleeier som en pådriver for å utvikle vurderingspraksis ved skolene
 • Stadig flere legger vekt på betydningen lærernes vurderingspraksis har for elevenes læring.
 • 30 prosent av skoler med elever på fjerde årstrinn deltok i Svømmekampanjen 2011 og 13 000 fjerdeklassinger fikk Svømmeknappen eller Livbøye bronse.
 • 11 av 15 fylkeskommuner mener at de fleste kvalifiserte søkere vil få læreplass til høsten.
 • I løpet av de siste to årene har det vært en betydelig økning i antall fylkeskommuner som setter i verk egne tiltak for å skaffe læreplasser