Brukerundersøkelser, en caseundersøkelse av seks skolers bruk

Oxford Research har utført en caseundersøkelse av seks skoler som våren 2008 benyttet Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen.

Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen ble revidert i forkant av oppstart 15. januar 2007. Arbeidet ble ledet av Utdanningsdirektoratet, og alle sentrale skoleaktører deltok i prosessen. Undersøkelsene ble revidert med tanke på den nye læreplanen Kunnskapsløftet. I tillegg ble det lagt til rette for å kunne gjøre tematiske, systematiske sammenligninger mellom elev-, lærer- og foreldresvar.

Totalt hadde 500 skoler benyttet seg av samtlige undersøkelser, og et sentralt utvalgskriterium for å bli del av caseundersøkelsen var at skolen hadde høy svarprosent på Foreldreundersøkelsen.

De seks skolene som beskrives og analyseres av Oxford Research kan betraktes som skoler som har lyktes med å ta i bruk brukerundersøkelsene. Skolene omtales med navn og kan fungere som inspirasjonskilde for andre skoleeiere og skoleledere.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!