Kostnader i barnehagen 2021

Formålet med kostnadsanalysene er å gi en oversikt over den økonomiske situasjonen og utviklingen i barnehagesektoren. Årets temakapittel er verdsetting av private barnehager.

Hovedfunn

  • størst kostnadsvekst i de kommunale barnehagene
  • kostander varierer etter kommunestørrelse
  • ulike kostnadssammensetninger i de private barnehagene

Størst kostnadsvekst i de kommunale barnehagene

Fra 2020 til 2021 økte kostnad per plass i private barnehager med 4,5 prosent i ordinære barnehager og 4,0 prosent i familiebarnehager. Dette er kostnader utenom særskilt tilrettelegging. Blant kommunale barnehager var kostnadsøkningen 9,3 prosent. Dette må sees i sammenheng med at kommunene hadde særlig lave pensjonskostnader året før. Totalt over to år, fra 2019 til 2021, var kostnadsveksten i de kommunale barnehagene 8,5 prosent.

Kostander varierer etter kommunestørrelse

Kommunale barnehager i små kommuner og i kommuner med høye inntekter har i gjennomsnitt høyere kostnader. Kostnadene er også høyere i kommuner uten private barnehager. Kommuner med små kommunale barnehager har høyere kostnader enn de med større barnehager. Det er personalkostnadene som driver disse forskjellene.

Det er det samme mønsteret i de private barnehager. Små barnehager har høyere kostnader, og små kommuner har dyrere private barnehager, men sammenhengen med kommunale kjennetegn er ikke så tydelig som den er for kommunale barnehager.

Ulike kostnadssammensetninger i de private barnehagene

Kostnadssammensetningen i de private barnehagene er tydelig knyttet til typen privat eierskap. Det er generelt lavere personalkostnader i barnehager tilknyttet konsern, mens utgifter til husleie, avskrivninger og finanskostnader derimot er høyere hos konsernene. Når det gjelder totale kostnader og årsresultat er det derimot liten forskjell mellom virksomhetskategoriene.