Programstyret for evaluering av rammeplanen

Utdanningsdirektoratet har etablert et eksternt programstyre som skal sikre høy kvalitet i alle ledd av evalueringsprogrammet, og som er øverste beslutningsmyndighet. 

Programstyrets leder er Henrik Zachrisson, professor ved ved institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.  

Programstyret

Henrik Daae Zachrisson, professor ved UiO

Ellen Beate Hansen Sandseter, professor ved DMMH

Ole Henrik Hansen, professor ved Århus universitet

Ide Katrine Birkeland, førsteamanuensis ved BI

Mimi Bjerkestrand, områdeleder for Barnehageetaten i Bergen kommune

Anne Magdalena Solbu Kleiven, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet


Observatører

Annette Qvam, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet

Anne Borgersen, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet