Voksenopplæringsundersøkelsen

I Voksenopplæringsundersøkelsen får voksne deltakere i grunnskoler med ungdomstrinn og i videregående opplæring si sin mening om læring og trivsel på skolen. Det er frivillig for skolene å gjennomføre undersøkelsen.

Logg inn for å svare på Voksenopplæringsundersøkelsen

Respondentene velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Skolene kan gjennomføre undersøkelsen både på våren og høsten.

Spørsmålene

Undersøkelsen har spørsmål som tar for seg temaene trivsel, støtte fra lærer, arbeidsforhold og læring, mobbing, utdanning og yrkesrådgivning og arbeid med grunnleggende ferdigheter.

Spørsmålene kan du se her.

Alle spørsmålene er obligatoriske å ta med. Skolen kan ikke velge mellom ulike bolker med spørsmål.

Resultatene

Resultatene fra Voksenopplæringsundersøkelsen kan brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som grunnlag for å analysere og utvikle læringsmiljøet i voksenopplæringen. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og statistikk.