Voksenopplæringsundersøkelsen

I Voksenopplæringsundersøkelsen får voksne deltakere i grunnskoler med ungdomstrinn og i videregående opplæring si sin mening om læring og trivsel på skolen. Det er frivillig for skolene å gjennomføre undersøkelsen.

Logg inn for å svare på Voksenopplæringsundersøkelsen

Respondentene velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Skolene kan gjennomføre undersøkelsen både på våren og høsten.

Spørsmålene

Undersøkelsen har spørsmål som tar for seg temaene trivsel, støtte fra lærer, arbeidsforhold og læring, mobbing, utdanning og yrkesrådgivning og arbeid med grunnleggende ferdigheter.

Spørsmålene kan du se her.

Alle spørsmålene er obligatoriske å ta med. Skolen kan ikke velge mellom ulike bolker med spørsmål. 

Resultatene

Resultatene fra Voksenopplæringsundersøkelsen kan brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som grunnlag for å analysere og utvikle læringsmiljøet i voksenopplæringen. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og statistikk.

Personvern

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med skoleeierne. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!