Voksenopplæringsundersøkelsen

Voksenopplæringsundersøkelsen er midlertidig stanset i påvente av en revisjon av innholdet. Undersøkelsen ble gjennomført to ganger årlig fra 2016 til 2022.

Resultatene fra disse undersøkelsene vil være tilgjengelige i rapportportalen frem til 31. desember 2023, for brukere med påloggingsrettigheter. Dersom dere ønsker å ha tilgang til resultatene etter denne datoen, må dere laste dem ned og lagre dem lokalt.

Udir vil lagre resultatene for mulig fremtidig forskning.

For spørsmål, kontakt brukerundersoekelser@udir.no