Spørsmål i Foreldreundersøkelsen i barnehage

Nedenfor følger en oversikt over spørsmålene i Foreldreundersøkelsen i barnehagen.