Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial

Endringer i veilederen

Endring 28. februar 2023

Endret fra "skoleeier" til "kommune" fem steder i avsnitt 3.6.