Endring av karakter etter klage på standpunktkarakter

Skoler kan ikke, etter klage, selv endre vedtak om fastsettelse av karakter.

Gjelder

Det er Fylkesmannen/fylkestinget som kan endre vedtak om standpunktkarakter etter klage.

Det er slik fordi det vurderes som uheldig at skolen behandler klagene selv, på grunn av den nære relasjonen til eleven.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}