Endring av karakter etter klage på standpunktkarakter

Det er Fylkesmannen/fylkestinget som kan endre vedtak om standpunktkarakter etter klage.

Det er slik fordi det vurderes som uheldig at skolen behandler klagene selv, på grunn av den nære relasjonen til eleven.