2.3 Båttransport

Det står i opplæringsloven § 7-1 andre ledd at elever har rett til båttransport når det er nødvendig, uavhengig av reiselengde.

Elevene har i utgangspunktet ikke rett til skyss til og fra båttransporten. Da må elevene oppfylle andre vilkår til skoleskyss, eksempelvis lang skolevei.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}