Bokmål og nynorsk i grunnskolen

5 Rådgivende folkeavstemning om skriftlig hovedmål

Ved skifte av hovedmål, skal det holdes en rådgivende folkeavstemning, jf. opplæringsloven § 2-5 sjuende ledd. Dette gjelder både ved skifte av hovedmål ved en eksisterende skole, og ved skifte av hovedmål som er knyttet til opprettelsen av en ny skole. Departementet har gitt nærmere forskrifter om målavstemningen i forskrift til opplæringsloven kapittel 9.