Innholdet i aktivitetsplikten

Kunnskapsdepartementet har svart på en henvendelse fra Utdanningsdirektoratet med spørsmål om fylkesmannens vurdering av aktivitetsplikten i skolemiljøsaker. Tolkningsuttalelsen er datert 10.12.2019. 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}