Automatiserings- og dataelektronikerfagetfaget

Utdanningsdirektoratet har svart Faglig råd for elektrofag.

Tilbudsstrukturen

I forskrift til opplæringsloven § 1-3 står det at den videregående opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og den fastsatte tilbudsstrukturen.
Den nasjonale tilbudsstrukturen har status som forskrift. Det betyr at fylkeskommunen har en plikt til å følge den. I følge den nasjonale tilbudsstrukturen er opplæringsløpet for automatisering- og dataelektronikerfaget 3 års heltid opplæring i skole og 1,5 års verdiskapning i bedrift.

Normalordningen er derfor at fagprøve først skal avlegges etter fullført læretid, uavhengig av om læretiden består av opplæring eller ikke. Selv om læretiden ikke består av opplæring direkte, har verdiskapningsperioden en egenverdi. I denne perioden utvikler lærlingen kompetansen sin ytterligere gjennom gjentaking og øving. At verdiskapningsperioden har en egenverdi vises også i tariffavtaler.

Dersom man ønsker å gjøre endringer i disse lærefagene, må det gjøres ved å endre tilbudsstrukturen.

Formidling til læreplass

Fylkeskommunen plikter å formidle søkere med ungdomsrett til lærebedrifter. Dersom det er utfordringer knyttet til formidling av læreplasser, må fylkeskommunen vurdere å enten redusere dimensjoneringen av klassene eller skaffe flere læreplasser i faget.