Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir-6-2014

6. Internkontroll

Skoleeier skal ha internkontroll for å sikre at regelverket blir fulgt.