Tolkning av § 14 a

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet svarer her på spørsmål og tolkning av § 14a, Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager.

Under kan du lese vår tolkning av barnehageloven § 14 a som er sendt til alle fylkesmenn. KD har i ettertid kommet med sin forståelse av § 14 a første ledd bokstav c «vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass.