Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen skal kun behandle klager knyttet til innholdet i disse bestemmelsene, og ikke ta stilling til andre lovkrav enn de som følger av forskriften og alminnelige saksbehandlingsregler.

Gjelder

Klagesaker knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}