Dokumentasjonsplikt – kostnader til innleid personale

Vi har besvart et spørsmål fra PBL om private barnehagers dokumentasjonsplikt etter barnehageloven.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}